NieuwsPolitiekPolitieke bijeenkomst

Ledenvergadering GroenLinks

WESTERLAND – Op zondag 24 november hebben wij een algemene ledenvergadering, gevolgd door een presentatie van Wim Tijsen, in Dorpshuis Westerland, Westerlanderweg 61 in Westerland. Tijdens de presentatie is er een korte excursie, dus neem je wandelschoenen en je verrekijker mee! Iedereen is van harte welkom, ook mensen die geen lid zijn van GroenLinks.

Agenda
14.00-14.45 uur: Algemene ledenvergadering
1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
2. Notulen algemene ledenvergadering 21 januari 2019
3. Kandidaatstelling en verkiezing voorzitter, webmaster en gewone bestuursleden
4. Wat verder ter tafel komt & rondvraag

14.45-16.00 uur: De kwaliteit van de natuur door Wim Tijsen
De presentatie begint met enkele sheets van de natuur in de Westerlanderkoog, ter voorbereiding op de (korte) excursie, waar we de natuur buiten zullen ervaren en zien. Na de excursie gaat de presentatie verder in het dorpshuis.

Aan de hand van ontwikkelingen (weidevogels) en beelden laat Wim zien hoe het in het overwegend agrarisch gebied op Wieringen en in de omgeving vóór en na de ruilverkaveling is gegaan. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Laat meer zien
Back to top button