NieuwsPolitiek

GroenLinks stelt vragen over toegankelijkheid in de gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Van 4 tot en met 11 oktober was de nationale week van toegankelijkheid. Helaas ging deze in Hollands Kroon in stilte voorbij, hoewel de gemeenteraad het college in 2019 heeft verzocht de toegankelijkheid van openbare gebouwen, ruimte en voorzieningen te laten testen door ervaringsdeskundigen. In 2021 is dit gedaan door de organisatie Ongehinderd. Hun conclusies en aanbevelingen zijn nog niet met de raad gedeeld.

GroenLinks vindt het belangrijk dat bij het aanpakken van de vier hoofdkernen Wieringerwerf, Hippolytushoef, Winkel/Nieuwe Niedorp en Anna Paulowna toegankelijkheid aandacht krijgt. Ook wil de fractie weten hoe het staat met de toegezegde verbetering van de toegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt in Den Oever, waarvoor in 2018 subsidie is ontvangen.

De fractie heeft op 8 oktober j.l. onderstaande vragen gesteld aan B&W.

Geacht college,

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Op 4 oktober begon de week van de toegankelijkheid. In het kader hiervan organiseerde de VNG op 7 oktober het online-congres ‘Iedereen doet mee’. Hierin werd onder meer aandacht besteed aan toegankelijkheid van de openbare ruimte en het ontwikkelen van een lokale inclusie agenda. Tijdens het online VNG-congres werden de gemeenten Zwolle en Stein uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeenten in Nederland.

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in 2019 in Motie 2019-10 het college verzocht een nulmeting toegankelijkheid van openbare gebouwen, voorzieningen en ruimte in de vier hoofdkernen te laten uitvoeren door een ervaringsdeskundige en de resultaten hiervan te gebruiken voor beleidsontwikkeling inzake het zelfstandig en gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving door mensen met een beperking. Daarnaast heeft het college in 2020 aangegeven dat verbetering van de toegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt zal worden meegenomen bij de werkzaamheden aan de haven en dijk van Den Oever.

Vragen:
1. Hoe heeft Hollands Kroon aandacht besteed aan de week van de toegankelijkheid?

2. Heeft Hollands Kroon meegedongen naar de VNG-prijs voor meest toegankelijke gemeente van Nederland?
Zo ja, op welke plaats is de gemeente geëindigd? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bekend met het instrument Lokale Inclusie Agenda?
Zo ja, wordt hieraan gewerkt of bent u voornemens hieraan te werken?

4. Kunt u de resultaten van de nulmeting toegankelijkheid van de vier hoofdkernen met de raad delen?
Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe integreert u de bevindingen en aanbevelingen van de nulmeting in de herstructurering van Wieringerwerf en ontwikkeling dorpshart Hippolytushoef?

6. Wordt de verbetering van de toegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt in Den Oever meegenomen in de dijkversterking Den Oever-Den Helder van het HHNK of voert de gemeente dat zelf uit? Is er een planning?

De antwoorden van B&W worden binnen dertig dagen geplaatst op de website van de gemeente.

Laat meer zien
Back to top button