NieuwsPolitiek

GroenLinks stelt vragen over bevoegd gezag

HOLLANDS KROON – B&W hebben bij de datacenteraanvragen anterieure overeenkomsten gesloten. Een bepaald niet onbelangrijke verplichting hierbij is het vaststellen welke overheid het bevoegde gezag is om de vergunning te verstrekken. Heeft het college voldoende gedaan om deze bevoegdheid eenduidig vast te stellen? Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks, heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college (PV-2109, Inspanningsverplichting college):
Het college is bij huidige en eerdere datacenteraanvragen anterieure overeenkomsten aangegaan. Deze bevatten een inspanningsverplichting voor het college om het nodige te doen om de vergunning rond te krijgen. Dit houdt onder meer in het nemen van een weloverwogen besluit over ruimtelijke impact, energie, watergebruik en bovenal het vaststellen van de eigen bevoegdheid tot het verstrekken van een vergunning.

Inmiddels is deze bevoegdheid van de gemeente door de provincie in twijfel getrokken. Uit interne stukken blijkt ook dat er in 2018 binnen de organisatie al twijfel bestond over de bevoegdheid van de gemeente. Om te voldoen aan de inspanningsverplichting zou het destijds voor de hand hebben gelegen om de bevoegdheid eenduidig vast te stellen door:

– Proactieve afstemming met de provincie
– Advies van de landsadvocaat
– Het uitlokken van een uitspraak van de bestuursrechter
Vraag 1:
Wat heeft het college gedaan om de eigen bevoegdheid voor de vergunningverlening eenduidig vast te stellen?
Vraag 2:
Vindt het college dat het heeft voldaan aan de inspanningsverplichting van de anterieure overeenkomsten?
Vraag 3:
Hoe groot acht u de schade voor de gemeente als blijkt dat aanvragers van vergunningen voor datacenters terecht kunnen stellen dat de gemeente niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan om te onderzoeken of de gemeente bevoegd is, en daarom een schadeclaim indienen?
Het college geeft binnen 30 dagen antwoord op deze vragen. De antwoorden zullen worden gepubliceerd op de website van de gemeente.
Laat meer zien
Back to top button