FractievergaderingNieuwsPolitiek

Fractievergaderingen OHK, PvdA en LADA

HOLLANDS KROON– Diverse politieke partijen houden deze week hun fractievergadering. Hieronder een overzicht van de fractievergaderingen van komende week. De stukken voor de raadsvergadering zijn via deze link te vinden.

Onafhankelijk Holland Kroon (OHK)
De fractie van het Onafhankelijk Hollands Kroon vergadert op maandag 13 september vanaf 19.30 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Tijdens de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 16 september a.s. besproken. Indien u bij de fractievergadering aanwezig wilt zijn verzoeken wij u dit tijdig te melden via fractiesecretaris@onafhankelijkhollandskroon.nl. Mocht u over andere zaken dan de eerder genoemde agendapunten met de fractie van gedachten willen wisselen bent u natuurlijk ook van harte welkom.

PvdA
De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt plaats op maandag 13 september, 20.00 uur in Dorpshuis De Oude Stal, Dorpsstraat 19, Haringhuizen. Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom. Uiteraard houden we ons aan de geldende Covid 19 maatregelen en wij verzoeken u om zich aan te melden: 06 51 37 01 26 of pvdahollandskroon@ziggo.nl. Naast lopende zaken en actuele onderwerpen wordt de raadsagenda van 16 september besproken, zoals het Procesbesluit reactieve aanwijzing Agriport A7, deelgebied B1.

LADA
De LADA-fractie gaat weer fysiek vergaderen. Maandag 13 september is een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg, 1775BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 16 september wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Laat meer zien
Back to top button