NieuwsPolitiek

Fractievergadering GroenLinks

DEN OEVER – Praat dinsdag 18 februari mee met de fractie van GroenLinks! De openbare fractievergadering is van 19.30 tot 22.00 uur in de Zingende Wielen in Den Oever. Iedereen is van harte welkom. Op de agenda staan de onderwerpen van de raadsvergadering van 27 februari, o.a. het Programma duurzaamheid 2020-2023 en (waarschijnlijk) een aantal verzoeken voor (grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten op grond van artikel 6, waaronder een verzoek voor grootschalige logiesaccommodatie bij het Joods Werkdorp. Ook vraagt het college de raad om extra geld ter beschikking te stellen voor fase 3 van de verbouwing van MFA de Ontmoeting.
De vergaderstukken staan (binnenkort) op de website van Hollands Kroon

Iets anders aan de fractie voorleggen kan natuurlijk ook. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuur een berichtje naar lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secreariaat).

Laat meer zien
Back to top button