FractievergaderingPolitiek

Fractievergadering CDA

HOLLANDS KROON – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 9 februari a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. U ontvangt dan van hem een digitale uitnodiging.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 17 februari a.s. besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen o.a. de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (kadernota’s) en een aantal kredieten voor de (her)inrichting van de openbare ruimte in Wieringerwerf (sportcampus en omgeving Terpstraat/Patrijsstraat) aan de orde.
Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. U kunt uiteraard ook op andere wijze  onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.
Laat meer zien
Back to top button