GemeentenieuwsNieuwsPolitiek

Coalitie Hollands Kroon gaat verder met vier wethouders

HOLLANDS KROON – Na het opstappen van de wethouder van GroenLinks hebben de overige coalitiepartijen OHK, SHK, PvdA en D66 zich beraden over de ontstane situatie. Aanleiding voor het vertrek was een vermeende opmerking van de wethouder in een ambtelijke notitie van een gesprek tussen gemeentelijke en provinciale ambtenaren, welke haaks staat op een in de gemeenteraad aangenomen motie.

Dat de wethouder zelf besloot af te treden, vinden de overgebleven coalitiepartners een wijs besluit. De politieke verantwoordelijkheid ligt immers bij de wethouder. De gewraakte passage die door het Woo-verzoek aan het licht kwam, kon hoe dan ook alleen maar schade veroorzaken.

De overgebleven coalitiepartijen zijn tot de conclusie gekomen dat het vertrek van wethouder Peters en GroenLinks geen verdere consequenties heeft voor het onderlinge vertrouwen. Onderling is uitgesproken dat continuïteit belangrijk is voor Hollands Kroon en dat de partijen constructief zullen doorwerken op basis van het coalitieakkoord.

De portefeuilles worden (her-)verdeeld over de overgebleven vier wethouders. De twee 0,8 deeltijdfuncties worden voltijds en een aantal taken wordt door de burgemeester overgenomen. In de raadsvergadering van 11 juli zullen de wijzigingen aan de raad worden voorgelegd.

 

Laat meer zien
Back to top button