GemeentenieuwsNieuws

Nieuwe artikelen in APV Hollands Kroon

De inhoudelijke artikelen zijn:

  • Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke ruimtes. Dit als gevolg van de toenemende overlast binnen Hollands Kroon.
  • Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Een bepaling die de burgemeester de bevoegdheid geeft om clubhuizen van OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs) te sluiten wordt vooralsnog niet opgenomen in de APV. Daartoe ziet Hollands Kroon vooralsnog geen reden toe.
  • Drugsgebruik in het openbaar. Drugsgebruik hangt vaak samen met overlast en verwarde personen. Dit artikel geeft handvatten om op de juiste manier op te treden als er sprake is van overlast.
  • Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet. Dit is een artikel dat de burgemeester de bevoegdheid geeft op te treden tegen woonoverlast.
  • Natuurlijke behoefte doen in de openbare ruimte oftewel wildplassen. Dit artikel was uit de APV verdwenen. De redenering was dat dit kon worden aangepakt op basis van het strafrecht. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dat is een te zwaar middel om hiertegen op te kunnen treden.
Laat meer zien
Back to top button