Lokaal nieuwsNieuws

Zonnevelden bij op- en afritten A7 tussen Hoorn en Den Oever

WIERINGERMEER – Vier op- en afritten langs de A7 worden voorzien van zonnevelden. Het gaat om Wognum (10), Abbekerk (10a), Medemblik (11) en Middenmeer (12). De openbare inschrijving voor realisatie start dit najaar. De zonnevelden leveren een bijdrage aan de overstap naar schone energie. Door het dubbel ruimtegebruik van de op- en afritten wordt efficiënt omgegaan met de schaarse ruimte. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer op- en afritten langs de A7 van zonnevelden worden voorzien.

Provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier en het Rijk hebben het project zorgvuldig voorbereid. In het voortraject zijn onder andere veiligheid voor het wegverkeer, technische mogelijkheden en beperkingen en landschappelijke inpassing onderzocht. Uitgangspunt bij de realisatie is dat rekening wordt gehouden met de natuur en zorgvuldige inpassing in het landschap.

Meedenken en meedelen
In de openbare inschrijving wordt aandacht besteed aan zowel procesparticipatie als financiële participatie. Marktpartijen moeten aangeven hoe zij de omgeving betrekken en hoe zij invulling geven aan de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan het zonneproject. Financiële participatie wordt gestimuleerd, maar de invulling ervan wordt door de markt gedaan.

Onderdeel van Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
De te realiseren zonnevelden zijn onderdeel van de regionale plannen voor energietransitie. Deze staan in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES). Meer informatie daarover staat op energieregionhn.nl. De landelijke doelstelling is dat in 2030 70% van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Meervoudig benutten van rijksgrond
De op- en afritten zijn onderdeel van het rijkswegennet. Dit type locaties leent zich voor meervoudig ruimtegebruik: het heeft een functie ten behoeve van het wegverkeer en kan tegelijkertijd plaats bieden aan een zonneveld. In het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond wordt hiermee ervaring opgedaan. Langs snelwegen, op en om sluizencomplexen, op baggerdepots en langs vaarwegen worden de mogelijkheden onderzocht voor opwekking van zonne- en windenergie.

De vier- op en afritten van de A7 zijn de eerste in een groter aantal. Op meer plekken langs de A7, maar ook op andere snelwegen, worden in de toekomst naar verwachting zonnevelden gerealiseerd. Meer informatie hierover vindt u in dit document ‘Ruimtelijke samenhang en energieopwekking langs de A7.

Informatiebijeenkomsten
In de omgeving is onlangs een (online) informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te lichten en recht te doen aan de specifieke situaties in de twee gemeenten.

Laat meer zien
Back to top button