Lokaal nieuwsNieuws

Windfonds weer open voor initiatieven Wieringermeer

WIERINGERMEER – Inwoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving kunnen weer voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Dit kan tot uiterlijk 16 maart 2024. Vanaf dit jaar kent het Winfonds jaarlijks €100.000,- toe aan initiatieven. In mei 2024 maakt het bestuur van Stichting Windloket bekend wie in aanmerking komt voor een bijdrage.

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren en de omgeving te laten meeprofiteren van de opbrengst van het windpark. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor initiatieven worden ingediend.

Deze kaart geeft een indicatie van het gebied waaraan een aanvraag van het Windfonds
ten goede mag komen.

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen. In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen. Verenigingen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarbij worden initiatieven die bijdrage aan verbinden en samenzijn in de beoordeling van de aanvraag extra gewaardeerd.

De precieze voorwaarden, selectiecriteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Windpark Wieringermeer, onder ‘Windfonds’. Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen. In mei 2024 maakt het bestuur de selectie bekend.

Windpark Wieringermeer is een project van Vattenfall, a.s.r. en ECN Wind Energy Facilities B.V. Met 99 windturbines is Windpark Wieringermeer het grootste windpark op land in Nederland. Meer informatie over Windpark Wieringermeer is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl. www.windparkwieringermeer.nl

Laat meer zien
Back to top button