Lokaal nieuwsNieuws

Wel of geen arbeidsmigranten bij het voormalig Joods Werkdorp?

‘Een visuele weergave van de plannen rondom het Joods Werkdorp’ – Afbeelding: TPAHG architecten

SLOOTDORP – Wel of geen arbeidsmigranten bij het Joods Werkdorp? Dat is voor de inwoners in het gebied rondom de komende week de vraag waar zij een ontkennend antwoord op hopen te krijgen.

Aanstaande donderdag buigt de raad zich over een principeverzoek aangaande de vestiging van 280 arbeidsmigranten in nieuw te bouwen ‘barakken’ op het terrein van het voormalig Joods Werkdorp. Het plan komt uit de koker van projectontwikkelaar Joep Karel, die eigenaar is van het hoofdgebouw van het voormalig Joods Werkdorp. Met de inkomsten van de huisvesting van arbeidsmigranten wil hij een bijdrage leveren aan de exploitatie van het hoofdgebouw als museum.

Twee maanden geleden heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon nieuw beleid vastgesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten. Binnen de kaders die in dit plan zijn gesteld past het plan op de hoek van de Nieuwesluizerweg en Waardweg niet. Uitgangspunt van het beleid was dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten alleen op bedrijventerreinen bij grote kernen plaats zou vinden.

Waarom staat dit plan dan op de agenda?
Het beleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad zijn de uitgangspunten waarmee het college moet werken. Het college heeft de mogelijkheid om middels artikel 6, die volgens de wet verplicht is gesteld, plannen die niet voldoen aan de kaders voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal zich daar vervolgens over moeten buigen. Het agendapunt komt middels een principeverzoek op de agenda van de raad. Aan de hand daarvan besluit de gemeenteraad of het plan verder uitgewerkt kan worden. Daarna moeten alle gebruikelijke procedures nog worden doorlopen. Zoals de planologische procedures waar ook de bezwaarprocedures deel van uitmaken.

Komende dinsdag om 20.00 uur is er een inwonersspreekuur in de raadszaal in Anna Paulowna waar, zoals te lezen valt in de Schager Courant, vele betrokken inwoners zullen inspreken. Aanstaande donderdag buigt de gemeenteraad zich over het principeverzoek en dan zal duidelijk worden of aan projectontwikkelaar Joep Karel de ruimte wordt geboden om zijn plannen verder uit te werken en in te dienen. Mocht de gemeenteraad positief beslissen over het principeverzoek zullen de normale procedures rondom een bouwproject in werking treden. En dan zal de gemeenteraad als alle procedures zijn doorlopen alsnog een besluit moeten nemen over de voorliggende plannen. De plannen zijn te lezen op de website van de gemeente Hollands Kroon

Laat meer zien
Back to top button