Er op uitExcursieLokaal nieuwsNatuurNieuws

Wandeling om de Dijkgatsweide met natuurvereniging Wierhaven op zaterdag 8 juni 2024

WIERINGERWERF – Zaterdagmorgen staat er voor liefhebbers een prachtige wandeling te wachten met kans op heel veel soorten vogels. “We lopen eerst een stukje door het bos waar we meerdere zangvogels kunnen horen zoals Fitis, Tjiftjaf, Boomkruiper,  Grote Bonte Specht en misschien zelfs wel een Appelvink. Na een korte wandeling door het bos komen we uit op de Dijkgatsweide, een nat natuurgebied tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos.  Hier kunnen we allerlei moeras- en rietvogels aantreffen.

Wat te denken van de Rietgors, Blauwborst, Rietzanger, Waterral, Kleine karekiet, Bosrietzanger en Sprinkhaanzanger of, wie weet… de Snor? En in de lucht de zwaluwen die boven de weide en het water op zoek zijn naar insecten om hun jongen te voeren. En natuurlijk is er altijd kans op een roofvogel: een Torenvalk die biddend speurt naar een prooi, een Buizerd of een Bruine Kiekendief. En dan kunnen we in de plassen tussen het riet ook nog steltlopers, eenden en ganzen naar voedsel zien zoeken.” vertelt Ada Engel.

Otto de Vries, de excursieleider, zal ons ongetwijfeld ook wijzen op vlinders en planten die we tegenkomen. Hij kent het gebied als geen ander. Als we veel geluk hebben zien we zelfs een Ree passeren. Kortom, het is een zeer gevarieerde wandeling door bos en langs moeras wat de kans op veel mooie soorten groot maakt.

U kunt in de berm parkeren langs de Sluitgatweg, waar het betonnen fietspad door het bos, de Sluitgatweg kruist. Aanvang van de wandeling is zaterdag 8 juni 2024 om 7.30 uur; de excursie duurt tot ongeveer 10.00 uur.
Aanmelden kan tot vrijdag 7 juni per e-mail bij educatie@wierhaven.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. De kosten bedragen € 2,00 per deelnemer (deelname voor leden en kinderen tot 18 jaar is gratis). Er kunnen maximaal 15 deelnemers meelopen.

Laat meer zien
Back to top button