Lokaal nieuwsNieuws

Vossen graven in de dijken van de Wieringermeer

Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERMEER – De Wie­rin­ger­meer­dijk tus­sen Den Oe­ver en Me­dem­blik blijkt een ge­wil­de plek voor vos­sen om ga­ten te gra­ven. Tij­dens een in­spec­tie is door Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier (HHNK) ge­con­sta­teerd dat er cir­ca twin­tig vos­sen­ho­len in de IJs­sel­meer­dijk za­ten.

Het HHNK wil niet spreken van een plaag. Maar zal wel stappen ondernemen om de gaten te dichten en de overlast van de vossen te bestrijden. Het jagen op de vossen is de enigste snelle oplossing om de problemen te voorkomen. De provincie gaf onlangs toestemming om tot 1 september 2017 om de vossen op te sporen en te doden.

HHNK beseft zich dat de vossen ook een functie hebben in het ecologische systeem. Ze zorgen voor het opruimen van muizen, ratten en mollen. ‘Alleen kunnen wij niet toekijken hoe ze de primaire waterkering verzwakken. Onze taak is het in stand houden van een optimale waterkering. Wel gaan we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vossen bij de Wieringermeerdijk weg te houden. We houden de vossen graag in leven. Anders zouden we alleen maar doen aan symptoombestrijding’, al­dus Er­nee ten As­scher namens het HHNK.

 

Laat meer zien
Back to top button