GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Update over kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen

HOLLANDS KROON – Op donderdagavond 28 november worden de kaders over permanent wonen in recreatiewoningen opnieuw besproken in de gemeenteraad. Aan het voorstel van het college is een extra kader toegevoegd, na landelijke ontwikkelingen deze zomer. Er wordt nu ook een zogenaamde vereveningsbijdrage voorgesteld om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten.

Wat is een vereveningsbijdrage?
Als een recreatiewoning wordt omgezet naar een woning verandert de bestemming. De inrichting van de ruimte raakt dan uit evenwicht, want het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen daalt. Het nieuwe, zesde kader gaat over een compensatie in investeringen in recreatie en toerisme. Aan de raad wordt nu voorgesteld om een percentage van de WOZ-waarde af te dragen aan een gemeentelijk recreatiefonds. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door het college in de grondprijzenbrief.

Kaders
Naast de vereveningsbijdrage worden de vijf eerder besproken kaders voorgesteld aan de gemeenteraad:

  • Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft is wonen niet mogelijk.
  • Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.
  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.

Vertel het de gemeenteraad
Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:

De stukken voor de raadsvergadering van 28 november kunt u inzien in de vergaderkalender. U kunt de raadsvergadering bijwonen. Deze start om 20.00 uur. Ook kunt u de vergadering live via internet volgen.

Laat meer zien
Back to top button