Lokaal nieuwsNieuwsPolitiekPolitieke bijeenkomstRegionaal nieuws

Raadsvergadering over recreatiewoningen en huisvesting flexwerkers bij Joods Werkdorp

ANNA PAULOWNA – Vanavond is er een raadsvergadering in Anna Paulowna. De gemeenteraad vergadert over een tweetal oordeelsvormende onderwerpen. Als eerste staat de regelgeving rondom recreatiewoningen op de agenda.

Het bewonen van recreatiewoningen is in beginsel niet toegestaan. In oktober 2017 heeft de raad tijdens een beeldvormende bijeenkomst met inwoners, ondernemers, het college en medewerkers gesproken over het wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst waar verschillende standpunten zichtbaar werden. Besloten werd om de regionale visie verblijfsrecreatie af te wachten. De raad heeft op 23 mei 2019 nog geen besluit genomen over de omgevingsvisie Transformeren recreatiewoningen naar bestemming wonen. Daarover heeft eerst nog in een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden en aan de hand daarvan zijn er enkele aanpassingen aan de omgevingsvisie gedaan. Vanavond zal de raad zich opnieuw buigen over dit onderdeel uit de omgevingsvisie.

‘Een visuele weergave van de plannen rondom het Joods Werkdorp’ – Afbeelding: TPAHG architecten

Ook zal er worden gesproken over het principeverzoek om 280 flexwerkers te huisvesten in nieuw te bouwen gebouwen achter het voormalig Joods Werkdorp. In 2015 is een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een grootschalige logiesaccommodatie op het perceel Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp, ook bekend als het Rijksmonument Voormalig Joods Werkdorp. Het plan voorziet in zeven logiesgebouwen die in een halve cirkel achter het hoofdgebouw worden geplaatst, die ruimte zullen bieden aan maximaal 280 tijdelijke medewerkers. Het college vraagt de raad vanavond om in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een grootschalige logiesaccommodatie op het perceel Nieuwesluizerweg 42 in Slootdorp. Het principeverzoek is door het college ingediend via artikel 6 van de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers. Dat betekent dat het plan niet binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders past en het college de raad verzoekt om een uitzondering te maken en in principe mee te werken aan het plan. Indien de raad hier mee instemt zal het plan verder worden ontwikkeld en moet de raad in een later stadium alsnog definitief akkoord gaan met het plan als het volledig is uitgewerkt en alle standaardprocedures zijn doorlopen.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is rechtstreeks te volgen via de website van de gemeente Hollands Kroon.

Laat meer zien
Back to top button