Lokaal nieuwsNieuws

Raad stemt in met beëindiging van procedure Gebiedsplan Wieringermeer

WIERINGERMEER – Omdat de afgelopen periode opgehaalde input over het concept Gebiedsplan Wieringermeer, nieuwe ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en Omgevingsvisie vragen om een andere benadering in procedure, hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad van Hollands Kroon voorgesteld het concept Gebiedsplan Wieringermeer in te trekken. De raad is akkoord gegaan met het beëindigen van de procedure om te voorkomen dat er dubbel werk wordt verricht en procedures langs elkaar heen lopen.

Dat betekent concreet dat het Gebiedsplan Wieringermeer in deze vorm van tafel is. Ook het aangenomen amendement om het zoekgebied te verkleinen naar 750 hectare is ook van tafel. Het college heeft bij monde van wethouder Theo Groot toegezegd dat er bij het actualiseren van de omgevingsvisie met de inwoners in gesprek wordt gegaan. Ook zullen de opgehaalde input rondom het Gebiedsplan worden meegenomen in de discussie over de actualisatie van de omgevingsvisie.

Namens de fracties SHK, VVD, Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA, GL en D66 werd er ook nog een motie ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om bij grootschalige gebiedsontwikkelingen in de toekomst nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bescherming van de kwaliteit van het landschap. Tevens is het college opgeroepen om te onderzoeken of er bij de reeds gerealiseerde projecten nog mogelijkheden zijn om deze beter landschappelijk in te passen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Laat meer zien
Back to top button