Lokaal nieuwsNieuwsPolitiek

Provincie start handhavingsprocedure tegen Microsoft

HAARLEM – De provincie Noord-Holland start een handhavingsprocedure tegen Microsoft vanwege datacenters in de kop van Noord-Holland. Volgens Gedeputeerde Staten is Microsoft niet in het bezit van de juiste vergunningen.

In de vergadering van dinsdag 2 maart nam Gedeputeerde Staten de volgende besluiten valt te lezen in de besluitenlijst van de provincie Noord-Holland.

Bij de ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon zijn vanuit onze provinciale rol vijf thema’s belangrijk: waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact, economische waarde en mobiliteit. Het college zet de haar beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen. Het college is van mening dat GS bevoegd gezag zijn voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon. Dit is in lijn met het standpunt van het Rijk (InfoMil) en vergelijkbare situaties in Flevoland en Groningen. Het college van Hollands Kroon blijft bij zijn standpunt dat zij bevoegd gezag is. GS willen, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.

Genomen besluiten
1. Kennis te nemen van het advies van Pels Rijcken inzake de vergunningplicht en de bevoegdheidsverdeling van de datacenters in Hollands Kroon;

2. Het standpunt in te nemen dat het college bevoegd is om te beslissen op een aanvraag voor omgevingsvergunning voor het oprichten van een datacenter;

3. Een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft voor het in werking hebben/oprichten van een inrichting zonder vergunning;

4. Het college van Hollands Kroon over punt 2 te informeren met bijgaande brief;

5. Provinciale Staten over punten 1 tot en met 3 te informeren met bijgaande brief.

Laat meer zien
Back to top button