Agrarisch nieuwsLokaal nieuwsNieuws

Open middag Zoetwaterboeren ‘Van resultaten naar praktische handvatten’

ANNA PAULOWNA – Vertify nodigt je van harte uit op donderdag 6 juni voor de open middag van het onderzoeksproject Zoetwaterboeren. Twee jaar onderzoek geeft interessante inzichten over duurzaam waterbeheer in de agrarische praktijk en hoe dit kunt doen.

Veldexcursie: de toepassingen en resultaten in de praktijk
Tijdens een veldexcursie laten we de resultaten van het project zien en geven we je praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan. In een carrousel bezoek je een aantal informatiepunten voor kennis en demonstraties met tussendoor een pauze.

Drainage en sturing
Wat is een optimale inrichting en sturing van water om zelfvoorzienend te worden in zoetwateropslag? We volgen de route van het oogsten, sturen en opslaan van water. Het systeem zorgt
voor voldoende zoetwater voor druppelirrigatie in de droge maanden.

Zuiveren
Hoe is de waterkwaliteit voldoende te borgen? Er wordt uitleg gegeven over de voorzuivering (zand, actief kool en UV) en het houtsnipperfilter voor het veilig opslaan van water in de ondergrond en het kunnen lozen van overtollig water. Bij de meetbalie kun je je eigen water en/of bodem laten meten. Neem je deze mee?

Irrigeren
Hoe kun je optimaal irrigeren? Men laat de mogelijkheden van sensoren, satellieten en modellen zien bij het irrigeren van water en de samenhang en interactie hiertussen. Welke oplossingen en handvatten zijn er om als watermanager het bedrijf te runnen?

Agronomie
Hoe ziet de mineralenkringloop eruit en wat zijn de effecten hiervan op onder meer gewas, bodem en nutriënten? Met een profielkuil laten we zien wat de rol van de bodem is voor de water- en nutriëntenvoorziening, de benutting en de milieukundige verliezen en demonstreren we een automatische bemonsteringsmethode met een quad.

Fertigeren
Hoe kun je optimaal fertigeren en sturen op gewasbehoeftes? We laten fertigatieconcepten zien voor optimale bemesting en een hoger teeltrendement. Een samenspel van technieken, meststoffen, water, sensoren, onderzoek data en kennis. Slim sturen met fertigeren, het kan vandaag al.

Voor wie?
Ben jij agrarisch ondernemer, erfbetreder of op een andere manier betrokken bij watermanagement en zoetwaterbeheer bij een agrarisch bedrijf? Dan wil je deze middag niet missen! Het project Zoetwaterboeren ontwikkelt, onderzoekt en demonstreert een duurzaam watersysteem in de dagelijkse praktijk van een akkerbouwbedrijf. Centraal staat de beschikbaarheid van voldoende zoetwater. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager flexibel in te spelen op veranderende (weers)omstandigheden. Voor dit project is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer.

Programma
12:30 uur  Ontvangst en inloop met eenvoudige lunch
13:00 uur  Welkom en opening door Klaas Schenk
13:20 uur  Uitleg programma
13:30 uur  Veldexcursie: In een carrousel bezoek je in groepen de informatiepunten
16:00 uur  Afsluiting en borrel

Wij hopen je te zien op 6 juni.

Laat meer zien
Back to top button