BedrijvennieuwsEr op uitLokaal nieuwsNieuws

Open dag bij Vliegclub Wieringermeer

'Vliegveld Middenmeer vanuit de lucht'- Foto: Adventure Flights
‘Vliegveld Middenmeer vanuit de lucht’- Foto: Adventure Flights

MIDDENMEER – Vlieg­club Wie­rin­ger­meer houdt op za­ter­dag 4 juni haar jaar­lijk­se open dag en fly-in op hun vlieg­veld aan de Fle­vo­weg 1. Tus­sen 10.00 en 17.00 uur zijn er voor de be­zoe­kers di­ver­se de­mon­stra­ties. Daar­naast kun­nen zij een kijk­je ne­men bij ver­schil­len­de mi­cro light vlieg­tui­gen, pa­ra­mo­teurs, zweef­vlieg­tui­gen, dro­nes en mo­del­he­li­kop­ters die uit­ge­stald staan.
Om 14.15 uur geeft de Se­arch and Res­cue he­li­kop­ter van vlieg­veld de Kooij een de­mon­stra­tie, mits deze op dat mo­ment geen nood­op­roep krijgt. Ook is er meer in­for­ma­tie te ver­krij­gen over het vlie­gen zelf, vlieg­school Ad­ven­tu­re Flights is aan­we­zig om vra­gen te be­ant­woor­den.

Laat meer zien
Back to top button