Lokaal nieuwsNieuws

Ontwerpbestemmingsplannen Wieringerwerf ter inzage

WIERINGERWERF – Voor verschillende gebieden in Wieringerwerf ligt er vanaf 27 juli 2021 een bestemmingsplan ter inzage. Voor Lelypark/Ovingestraat gaat het om een bestemmingsplan die nieuwe woningen mogelijk maakt. Voor Campus de Terp gaat het om het bouwen van de campus. Hier wordt onderwijs en sport mogelijk gemaakt. U kunt de stukken online inzien. Een reactie (zienswijze) op de plannen geven kan van 27 juli tot en met 7 september.

Waar kan ik de plannen zien?
Vanaf 27 juli tot en met 7 september 2021 liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.
Campus de Terp
Lelypark/Ovingestraat

Hoe geef ik een reactie op de plannen?
Een reactie geven op een ontwerpplan heet een zienswijze. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel en niet eens bent en waarom. Een zienswijze kan mondeling, schriftelijk of digitaal worden ingediend. Het digitaal indienen van een zienswijze kan op deze pagina ‘Indienen zienswijze’.

De gemeente ontvangt uw zienswijze het liefst digitaal. Voor het mondeling indienen van een zienswijze maakt u telefonisch een afspraak met een medewerker. Uw schriftelijke zienswijze per post stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Hoe gaat het plan verder na mijn reactie?
Na de zienswijze periode bekijken onze ruimtelijk ordening specialisten of – en zo ja op welke punten – de stukken moeten worden aangepast. Dit betekent niet altijd dat uw zienswijze wordt overgenomen. U krijgt altijd een reactie op uw zienswijze. Dit gebeurt in een nota van zienswijzen. Dat is een document met daarin alle zienswijzen en antwoorden daarop. Als de stukken klaar zijn, legt het college dit samen met de nota van zienswijze voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt daarmee gevraagd om een besluit te nemen.

Laat meer zien
Back to top button