GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuws

Onderzoeksresultaten vestiging datacenters gepresenteerd aan gemeenteraad

WIERINGERMEER – Advies- en onderzoeksbureau Berenschot heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming over het vestigen van datacenters op Agriport A7 vanaf 2009. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad en het college van Hollands Kroon. Het onderzoeksrapport genaamd Tijden veranderen’, is op 11 maart gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderzoek is voortgekomen uit de verkiezingsbelofte van Onafhankelijk Hollands Kroon die dit als grootste partij destijds ook in het coalitieakkoord heeft verankerd.

Eerste reactie college op onderzoeksrapport
“Het college geeft graag gehoor aan de vraag van de begeleidingscommissie om kennis te nemen van het onderzoeksrapport en om een bestuurlijke reactie te formuleren. Deze kan de gemeenteraad betrekken bij haar beraadslaging en bespreking van het rapport. Wij geven twee bestuurlijke reacties: een korte voor de bijeenkomst van 11 maart, die vindt u hieronder, en een uitgebreide reactie voor de behandeling van het onderzoeksrapport in de raadsvergadering van 18 april.

In de onderzochte periode hebben de onderzoekers geen misstanden aangetroffen in de besluitvorming over de ontwikkeling van Agriport A7 en de vestiging van datacenters. De onderzoekers benoemen dat het traject desondanks escaleerde in 2020 tot een brede maatschappelijke en politieke discussie. Hierbij is de vestiging van datacenters op Agriport A7 in een negatief daglicht komen te staan.

We onderschrijven als college de uitkomsten van het onderzoeksrapport. We constateren daarbij dat, hoewel feitelijk er geen misstanden zijn geweest, er onvoldoende ruimte is genomen voor tussentijdse gesprekken tussen college, raad en samenleving. In de onderzochte periode is de betrokkenheid van de samenleving bij planontwikkeling toegenomen, en hebben in de Wieringermeer veel grootschalige ontwikkelingen plaatsgevonden.

Het college herkent zich verder in de kritische analyse van de onderzoekers. Zij schrijven dat de beleidskaders tekort zijn geschoten in het aansluiten bij de veranderende situatie in de regionale economie, en daarbij veranderende opvattingen in de samenleving. Wij zien daarom dat er in het samenspel tussen bestuur, organisatie, gemeenteraad en samenleving een andere werkwijze nodig is voor de toekomst. Het onderzoeksrapport reikt hiervoor bruikbare lessen aan. Zo kan de gemeente zorgen voor beter toegesneden beleid en vooral breder gewogen besluitvorming over soortgelijke grootschalige ontwikkelingen met grote impact in zowel ruimtelijk als maatschappelijk opzicht.

Wij merken op dat aan een aantal van de genoemde lessen in het rapport inmiddels wordt gewerkt. De uitkomst van het rapport sterkt ons in de gedachte dat die veranderingen nodig zijn. Aan de hand van de opgetekende lessen, gaan we samen met de organisatie aan de slag.

Het gesprek met de gemeenteraad over het onderzoeksrapport en de inzichten uit de organisatie, betrekt het college bij de manier waarop Hollands Kroon met de genoemde lessen aan slag gaat. Dit moet er mede voor zorgen dat de lessen en inzichten ingezet kunnen worden in het verder bouwen aan vertrouwen in de gemeente.”

Raadsvergadering 18 april
Voor de raadsvergadering van 18 april komt het college met een uitgebreide bestuurlijke reactie op de resultaten van het onderzoek.

Laat meer zien
Back to top button