Lokaal nieuwsNieuwsPolitiek

OHK stelt vragen over vervuilde grond op de Schelphorst

WIERINGERWERF – Onafhankelijk Hollands Kroon heeft politieke vragen gesteld over de verontreinigende verkochte grond op de Schelphorst te Wieringerwerf. Raadslid Jeffrey Leever is al enige tijd met dit dossier bezig en dat heeft geleid tot de onderstaande vragen aan het college van Hollands Kroon.

  1. Heeft U kennis genomen van het RUD rapport 17.202880 betreffende de wet bodem bescherming (Wbb) evaluatie sanering Schelphorst 74 te Wieringerwerf, Gemeente Hollands Kroon Locatie code GN046300071?

Deze grond is gesaneerd op 9 november 2016 (kenmerk16HB0399) door HB adviesbureau. Op 5 september 2016 is er 2150 kubieke meter grond afgegraven en afgevoerd. Er ligt nu nog op 1 meter diep een verontreiniging met minerale oliën en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) Deze rest verontreinigde grond die is achtergebleven is op 1 meter diepte afgedekt met een signaleringsdoek. Nu blijkt uit het rapport van de RUD 16.182084 dat ook het grondwater is verontreinigd met deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

  1. Op dit moment vinden er reeds graaf werkzaamheden plaats door de desbetreffende firma’s waar de grond aan is verkocht. Zijn deze firma’s bekend met de zwaar vervuilende grond onder hun aangekochte kavels?
  2. Is bij de vergunning verlening aan betreffende bouwkavels aan de firma’s Voets en Huybrechts bekend gemaakt dat er zwaar vervuilde grond onder deze bouwkavels liggen?
  3. Is er een MER rapport aan deze firma’s overhandigd door de verkopende partij?
  4. Bent U het met OHK eens dat e.e.a. niet eerst aan de raad bekend gemaakt had moeten worden?
  5. OHK maakt zich ernstig zorgen over zowel de grond die afgegraven en wellicht afgevoerd gaat worden waar dat naar toe gaat en het vervuilde grondwater met deze PAK’s waar dat helemaal naar toeloopt en welke effecten dat heeft op eventueel oppervlakte water.
  6. Welke nabij gelegen bedrijfspanden hebben hier ook kennis van, en zit deze grondwater vervuiling inmiddels ook niet onder hun bedrijven? Met voor hen alle gevolgen van dien bij een eventuele verkoop?

Het college heeft 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

Laat meer zien
Back to top button