Lokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Nieuwe beleidsregels voor huisvesten van tijdelijke medewerkers

HOLLANDS KROON – Nederland heeft een lange traditie van het aantrekken van medewerkers uit het buitenland om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Ook in Hollands Kroon is sprake van deze tekorten en werken en verblijven er al decennia tijdelijke medewerkers in onze gemeente. Deze mensen moeten op een goede manier gehuisvest worden. Hiervoor heeft de gemeente nieuwe beleidsregels opgesteld. Men wil graag weten wat u van deze nieuwe regels vindt. U kunt hier tot 10 mei een reactie op geven.

Op dit moment is er een groot tekort aan geschikte huisvesting (logiesplekken) waardoor het huidige beleid (kruimelbeleid), dat zich vooral richt op huisvesting binnen de woonkernen, niet meer past en er ongewenste situaties ontstaan. Daarom zijn er nieuwe beleidsregels op vastgesteld. Uitgangspunten zijn: groter opgezette logiesfuncties, goede leefomgeving en adequaat beheer op de locaties.

De beleidsregels zijn het resultaat van een intensief traject waar de belangen van alle betrokkenen in zijn meegenomen. De kruimelregeling is via gesprekken, diverse sessies en een beeldvormende vergadering met inwoners, stakeholders en andere overheidsorganisaties geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal gewijzigde beleidslijnen; zo worden logies in woongebieden niet langer mogelijk gemaakt en wordt ingezet op grootschaligere logies aan de randen van kernen.

De gemeente Hollands Kroon nodigt u uit om een reactie te geven op de opgestelde beleidsregels. Het is ook mogelijk om op afspraak de stukken in te zien. Neem hiervoor contact op. Het plan ligt sinds 29 maart 2019 zes weken ter inzage. U kunt tot uiterlijk 10 mei 2019 een reactie geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijk kunt u uw reactie digitaal toesturen. Plakt u er liever een postzegel op? Dan kunt u uw reactie sturen naar: de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Ook kunt u een afspraak maken om op een ander moment een mondelinge reactie te geven.
Laat meer zien
Back to top button