Er op uitGeschiedenisLokaal nieuwsNieuws

Mini-machines bij Dick Troost

Foto: Alexander Bügel
Foto: Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Dick Troost houdt zaterdag­mid­dag tus­sen twee en vijf uur open huis in zijn show- en fa­brieks­ruim­te. Er zijn 25 mi­ni­a­tuur­land­bouw­ma­chi­nes te zien, die hij in de loop der ja­ren bouw­de. Ook is er een Fendt-trac­tor te zien die zich voort­be­weegt op ver­wis­sel­ba­re rups­ban­den.

De oud­ste ma­chi­ne, een Ol­den­huis-scho­ven­trans­por­teur, is 67 jaar oud. Deze werd door de ei­ge­naar ge­maakt op 22-ja­ri­ge leef­tijd en werkt nog steeds naar be­ho­ren. De show- en fa­brieks­ruim­te be­vindt zich aan de Brink­weg 2, na­bij de Cul­tuur­schuur.

Laat meer zien
Back to top button