Lokaal nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Minder bezoekers bij Open Winddag

'Eén van de vele solitaire windmolens in de Wieringermeer' - Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERMEER – De Open Wind­dag van de Ne­der­land­se Wind­ener­gie As­so­ci­a­tie (NWEA) werd za­ter­dag in de Noord­kop niet bijs­ter druk­be­zocht. Een klei­ne hon­derd men­sen wa­ren der­ma­te geïn­te­res­seerd dat ze ge­bruik maak­ten van de pen­del­dienst langs vier be­lang­wek­ken­de toe­pas­sin­gen van wind­ener­gie. Vo­rig jaar wa­ren er nog drie­hon­derd be­lang­stel­len­den.

De be­zoe­kers die wél kwa­men wa­ren erg en­thou­si­ast over de Wind­wach­ter van De Ka­ra­vaan die op in­ter­ac­tie­ve wij­ze uit­leg gaf over de wer­king van wind­ener­gie.

Laat meer zien
Back to top button