Lokaal nieuwsNieuws

Middenmeer in Beweging krijgt wandelpad van Agriport A7

MIDDENMEER – Veel mensen uit Middenmeer wandelen graag een rondje om het dorp. Aan de zuidkant van Middenmeer ontbreekt echter een voetpad, terwijl daar door het zware landbouwverkeer en de toegenomen drukte door de komst van Agriport A7 wel behoefte aan is. Zeker in donkere periodes is de veiligheid van de voetgangers in het geding.

‘Bewegingsactiviste’ Joke van Leijden zet zich al jaren in om langs de Cultuurweg een voetpad te krijgen. Meer dan 600 geschreven steunbetuigingen heeft ze en daarmee probeerde ze gehoor te krijgen bij de gemeente. Gemeente Hollands Kroon kon, vooruitlopend op de herstructurering van de Cultuurweg, geen toezeggingen doen voor de realisatie van een wandelpad. En ook Provincie, eigenaar van de naastgelegen N242, had hiervoor geen ruimte opgenomen. Beide overheden waren wel bereid om de benodigde vergunningen te verlenen, omdat het een goed burgerinitiatief betreft.

Joke van Leijden trok de stoute schoenen aan en benaderde Jack Kranenburg van Agriport A7 voor hulp bij haar plan. En daar vond ze gehoor. ‘Wij vinden het ook een gevaarlijke situatie langs de Cultuurweg. Dit kan je beter oplossen voordat er ongelukken gebeuren’, aldus Kranenburg, ‘en daarom hebben we gekeken hoe we dit praktisch op kunnen lossen’. Het wordt een vrij liggend wandelpad van betonplaten.

Het nieuwe pad wordt betaald door Agriport A7 BV en Mercury Engineering, de aannemer van Microsoft. Daarnaast heeft KZ aannemingsbedrijf en groenvoorziening uit Wieringerwerf een bijdrage in natura gedaan door een beplantingsplan te maken. Dit gold als voorwaarde voor de vergunning van Provincie Noord-Holland. Het is de bedoeling dat het wandelpad in januari 2020 wordt aangelegd.

Laat meer zien
Back to top button