Lokaal nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Leerlingenvervoer naar Noot

'Noot Tou­ring­car BV gaat na de zo­mer drie jaar lang het leer­lin­gen­ver­voer ver­zor­gen' - Foto: Noot.nl
‘Noot Tou­ring­car BV gaat na de zo­mer drie jaar lang het leer­lin­gen­ver­voer ver­zor­gen in Hollands Kroon’ – Foto: Noot.nl

HOLLANDS KROON / SCHAGEN – Noot Tou­ring­car BV gaat na de zo­mer drie jaar lang het leer­lin­gen­ver­voer ver­zor­gen in de ge­meen­ten Scha­gen, Hol­lands Kroon en Den Hel­der. Het leerlingenvervoer was jarenlang in handen van Klomp Groepsvervoer. Maar dit bedrijf ging op 27 april failliet. Klomp Groepsvervoer werd, inclusief de 68 chauffeurs, overgenomen door Willemsen deKoning (WDK).

WDK heeft middels een e-mail het personeel op de hoogte gesteld van het mislopen van de vergunning.
,,De voor­lo­pi­ge gun­ning is aan Noot Tou­ring­car B.V. te Ede toe­ge­we­zen. Zo­als eer­der aan­ge­ge­ven heb­ben we jul­lie ge­ge­vens tij­dig door­ge­ge­ven aan het So­ci­aal­fonds Taxi en is de re­ge­ling OPOV (over­na­me per­so­neel) van kracht. Zo­dra de gun­ning de­fi­ni­tief is zul­len we jul­lie ver­der in­for­me­ren.’’

Martijn Kersing van Noot Touringcars BV is enthousiast over de op handen zijnde opdracht. Maar houdt nog een slag om de arm tot de gunning definitief is. “Er kan binnen 20 dagen nog bezwaar worden gemaakt”. Overname van het personeel ziet Kersing als een serieuze optie. ,,Ons stand­punt is al­tijd dat je er­va­ring niet moet weg­gooi­en. We krij­gen lijs­ten van So­ci­aal Taxi­fonds. Voor ver­de­re stap­pen moe­ten we wach­ten tot 30 juni.”

 

Laat meer zien
Back to top button