Lokaal nieuwsNieuws

Langdurige werkzaamheden aan elektriciteitsnetwerk in Hollands Kroon door overbelasting

HOLLANDS KROON – Op verschillende plekken in Hollands Kroon heeft het elektriciteitsnetwerk onvoldoende vermogen. Door digitalisering, de bouw van nieuwe huizen en economische groei raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. Dit maakt het nemen van duurzame maatregelen en de uitbreiding van bedrijven moeilijker. Liander is de beheerder van dit netwerk. Er moeten meer werkzaamheden dan gepland worden uitgevoerd om de situatie te verbeteren. Hierdoor is het werk niet in 2023/2024, maar in 2025 en voor een deel pas in 2030 afgerond.

Plaatsing van 30 tot 50 transformatorhuisjes
Om de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnetwerk op te lossen, plaatst Liander 30 tot 50 transformatorhuisjes in Hollands Kroon. Daarmee komt er genoeg capaciteit om aan de energievraag te voldoen en om opgewekte energie aan het net terug te leveren. Op dit moment is nog niet bekend waar deze transformatorhuisjes komen. Voor het plaatsen hiervan moet de gemeente toestemming geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving en de inwoners. Wilt u weten voor welke locaties uiteindelijk vergunningen wordt afgegeven? Meld u dan aan bij Over uw buurt. U ontvangt dan een e-mail wanneer er een vergunning in uw buurt is afgegeven.

Hebben de overbelasting van het netwerk en werkzaamheden invloed op mijn huishouden?
De werkzaamheden van Liander hebben voornamelijk invloed op het middenspanningsnetwerk en dus op bedrijven. Toch is het mogelijk dat huishoudens in uitzonderlijke gevallen last ondervinden. Maar dit is erg onwaarschijnlijk omdat huishouders zijn aangesloten op het laagspanningsnetwerk. Dit is een apart elektriciteitsnetwerk speciaal voor kleine aansluitingen: kleinverbruikersaansluitingen. Toch kan het zijn dat het niet lukt om zonne-energie terug te leveren aan het net. Dit omdat de meeste opwek in de middag plaatsvindt, als de vraag beperkt is.

Wat betekent dit voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijven?
Op dit moment is er op het middenspanningsnetwerk van Liander niet genoeg capaciteit voor uitbreiding of het aansluiten van zonnepanelen. Dit zorgt voor beperkingen. Deze beperkingen zijn er nu vooral bij uitbreiding van bedrijven zoals kantoren, kleinschalige industrie en supermarkten.

Wat betekent dit voor het plaatsen van zonnepanelen op huizen?
Het is mogelijk dat uw buurman wel zonnepanelen kan laten plaatsen of een grotere aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan krijgen en u niet. Dit kan meerdere redenen hebben. Zo kan het zijn dat de aanvraag lang geleden is gedaan en de werkzaamheden nu pas worden uitgevoerd. Ook kan door het vervallen van andere uitbreidingen ruimte beschikbaar zijn gekomen. Wilt u weten wat voor u geldt? Neem dan contact op met Liander.

Wat als u meerdere aanvragen voor zonnepanelen heeft lopen?
Liander bekijkt de aanvragen per stuk en niet als geheel. Om die reden kan het zijn dat wat in eerste instantie mogelijk leek, uiteindelijk toch niet kan worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om in contact te blijven met Liander.

Zoeken naar mogelijkheden om toch te verduurzamen
Hollands Kroon is in overleg met onder andere Liander, de provincie en de energieregio Noord-Holland Noord. Samen kijkt men naar mogelijkheden om het proces van verduurzaming sneller te laten verlopen. Daarnaast kijken we met verschillende partijen naar oplossingen die het net ontlasten. Denk hierbij aan opslag van energie en een betere afstemming van vraag en aanbod.

Informatie en presentatie voor bedrijven
Op 5 juli is er een bijeenkomst geweest voor bedrijven in Hollands Kroon. De opnames van het webinar vindt u op YouTube. Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in het groene blok op deze pagina.

Meer informatie?
Bekijk het artikel over het elektriciteitsnetwerk in Hollands Kroon op de website van Liander. Neem voor verdere informatie contact op met Liander.

Laat meer zien
Back to top button