Lokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Kruimelbeleid huisvesting gastarbeiders in Hollands Kroon niet duurzaam

Een bijdrage van Kees Zwaan

‘Kreileroord op weg naar een Poolse enclave’ – Foto: Kees Zwaan

HOLLANDS KROON / KREILEROORD – Op dinsdag 25 september was er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst in het gemeentehuis. Het thema ‘huisvesting arbeidsmigranten’ werd daar besproken door raadsleden, belangstellende Hollands Kroners en last but not least, mensen die bij deze ‘problematiek’ betrokken zijn, met uitzondering van de gastarbeiders zelf.

Beeldvorming
De gemeenteraadsleden konden op deze manier hun mening vormen, voor zover zij die niet al hadden. Het onderwerp werd vanuit verschillende invalshoeken belicht en ingeleid met een presentatie door een medewerker van de gemeente. De problematiek blijkt hoofdzakelijk te maken te hebben met jonge, Poolse werknemers. De gemeente Hollands Kroon noemt het beleid rond de huisvesting van die werknemers ‘kruimelbeleid’, dat er op neer komt dat het College van B&W in sommige gevallen van het bestemmingsplan kan afwijken en een ‘omgevingsvergunning’ kan verlenen.

Pensions

Een gezinswoning krijgt dan bijvoorbeeld de bestemming ‘pension’. Dat doet zich voor in Kreileroord, waar door agrarische uitzendbureau’s en huisjesmelkers goedkope woningen worden gekocht die zij vervolgens verhuren aan Poolse werknemers. Zo gebeurt het dat 4 Polen in een huis gaan wonen waarvoor zij ieder elke week 150 euro neertellen. Een lucratieve business voor de ‘pensioneigenaar’: hij beurt 2400 euro per maand. Soms gaan er Polen illegaal in een huis wonen. In één geval is het voorgekomen dat de gemeente deze woning ontruimde, maar enige tijd later de eigenaar alsnog ontheffing verleende en werd daardoor de kort tevoren bestaande illegaliteit gelegaliseerd. Zo’n handelswijze lijkt veel op willekeur. In veel Kreileroordse woningen verblijven door dit ‘Laissez-faire’ beleid, al dan niet legaal veel Polen en tast het de leefbaarheid van het dorp aan. Kreileroorders zien liever gewone gezinnen als nieuwe bewoners in de vrijkomende panden. Ze zijn het beleid van de gemeente zat.

Verdunnen

Het is van belang groepen gastarbeiders met een veelal andere cultuur die bovendien de Nederlandse taal niet machtig zijn, te ‘verdunnen’ en niet in groten getale bij elkaar te laten wonen. De kans op getto-achtige verschijnselen wordt met het ‘kruimelbeleid’ van de gemeente alleen maar vergroot. Niet voor niets was de Provincie tegen het plan om op Agriport een grootschalige opvang voor Polen te realiseren. De gemeente heeft met ‘succes’ de zienswijze van de Provincie aangevochten en die huisvesting toch laten bouwen. Hollands Kroon voert daarmee een (kruimel)beleid dat waarschijnlijk in de toekomst veel problemen gaat opleveren. De Nederlandse geschiedenis laat veel van zulke overheidsdwalingen zien. Maar, zal het ‘ja, tenzij’ College denken: ‘Après nous, le déluge’ en laat daarmee weer zien weinig waarde te hechten aan duurzaamheid…

Laat meer zien
Back to top button