GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Jonge raadsleden dienen een motie in om jongeren te betrekken bij de politiek

HOLLANDS KROON – Lars Ruiter (22 jaar, VVD) en Daan Pruimboom (20 jaar, Onafhankelijk Hollands Kroon) zijn voornemens om in de raadsvergadering van donderdag 23 mei een motie in te dienen om de politieke participatie van jongeren in Hollands Kroon te verbeteren.

De twee jongste raadsleden van de gemeente Hollands Kroon voelen zich een vreemde eend in de bijt. Politieke interesse van jongeren in de gemeentepolitiek is zeer laag, laat staan de participatie. Dit is in lijn met de trend die het CBS landelijk al heeft geconstateerd. Politieke bewustwording is belangrijk voor de lokale democratie, zeker in gemeenten waar relatief veel jongeren wegtrekken. Met de motie willen Lars en Daan een werkgroep Stimulering Politieke Participatie Jongeren (SPPJ) laten instellen. Deze werkgroep krijgt enkele taken mee, waaronder het organiseren van een interactieve studiedag voor het aankomende schooljaar, waarvoor jongeren die bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 voor het eerst mogen stemmen, worden uitgenodigd.

Zij hopen hiermee ervoor te zorgen dat meer jongeren gaan stemmen, en zich misschien zelfs wel kandidaat willen stellen, net zoals Lars en Daan dat hebben gedaan vorig jaar. Zij willen de gemeentepolitiek zichtbaarder te maken en dichter bij de jongeren te brengen.

De motie

Ondergetekenden dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 23 mei 2019
Constaterende dat:
• De cijfers van het CBS, statische trends 2017 laten zien dat politieke participatie en stembusgang onder jongeren relatief laag is;
• De gemeenteraad van Hollands Kroon op 28 maart 2019 de Verordening Burgerinitiatief heeft vastgesteld zonder expliciete leeftijdsgrens;
• Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 er ±2250 jongeren zijn die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen.

Overwegende dat:
• Politieke bewustwording onder jongeren van belang is voor het functioneren van de lokale democratie, met name in gemeenten waar relatief veel jongeren wegtrekken;
• Het belangrijk is dat de gemeenteraad in contact komt met haar inwoners, dus ook met jongeren;
• De gemeenteraad van Hollands Kroon er baat bij heeft als jongeren zich laten horen als er thema’s zijn die hen aangaan;
• Zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie de komende jaren een steeds prominentere rol en invulling moet krijgen in Hollands Kroon.

Spreekt uit dat hij:
Een werkgroep ‘stimulering politieke participatie jongeren’ (SPPJ) in wil laten stellen door het presidium bij voorkeur bestaande uit 4 raadsleden (+ ondersteuning griffie) met de volgende opdracht:
a. Een (dag)programma stimulering politieke participatie te organiseren en te begeleiden voor de jongeren in Hollands Kroon die in 2022 voor het eerst mogen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen;
b. Dit (dag)programma in het school-/ studiejaar 2019-2020 uit te voeren;
c. Voor de uitvoering van de opdracht een werkbudget van maximaal 5000 euro beschikbaar te stellen ten laste van ‘600104 Griffie’;
d. Het project evalueren en komen met aanbevelingen om het belang van de politiek blijvend onder de aandacht van jongeren te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:
VVD: Lars Ruiter – OHK: Daan Pruimboom

Laat meer zien
Back to top button