Lokaal nieuwsNieuws

Jaaroverzicht 2019: Februari

'Een terugblik op het jaar 2019'

Het jaar 2019 gaat naar zijn einde. Wat is er allemaal gebeurt in het afgelopen jaar. Tot het einde van het jaar elke dag een terugblik op 2019. Deze keer de maand februari.

‘Scott Baijs in actie’ – Foto Instagram Scott Baijs

Wieringerwerver Scott Baijs naar Belgisch Mountainbiketeam
De 16-jarige Scott Baijs uit Wieringerwerf heeft een contract getekend bij het Belgische KTM Bike Vision Mountainbike Team. Het team heeft een mooie mengeling van Europeanen. Het bestaat uit één Zwitser, drie Belgen en vier Nederlanders. KTM Bike Vision Mountainbike Team wordt gezien als een opleidingsploeg die jonge Mountainbikers de gelegenheid geeft om verder te groeien. Scott komt uit in de competitie onder 19.

Rian van Dam beëdigd als burgemeester van Hollands Kroon
Rian van Dam is op 12 februari geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon. Hiervoor was ze onder meer wethouder in Alkmaar (van april 2006 tot maart 2011) en in Enkhuizen van januari 2013 tot januari 2014. In haar laatste baan vervulde ze de functie van programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord.

Kroonjaar voor KVG Wieringermeer
Tijdens de jaarvergadering op woensdag 13 februari in de Meerbaak te Middenmeer, stond het Katholiek Vrouwengilde Wieringermeer feestelijk stil bij haar 70-jarig bestaan. Na een voorzichtige start eind jaren 30, begon het Gilde officieel na de oorlogsjaren in 1948. Medeoprichter en geestelijk adviseur was Pastoor Langedijk. Het gilde, een landelijke organisatie met overal plaatselijke afdelingen, stond onder toezicht van het Bisdom. Zo ging dat in een tijd van praktiserend geloof en verzuiling.

Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen
Het college heeft besloten om kaders aan de gemeenteraad voor te leggen die bepalen of de bestemming van een recreatiewoning kan worden omgezet naar wonen. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet. Individuele recreatiewoningen op een park omzetten naar wonen is dus niet mogelijk. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei vergadert over het voorstel.

Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Hollands Kroon
De colleges van de gemeente Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier bereikten overeenstemming over de overdracht van 115 kilometer wegen naar Hollands Kroon. Deze wegen waren tot voor kort in beheer en eigendom bij het waterschap, maar zullen vanaf 1 januari 2020 worden overgedragen aan Hollands Kroon. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen en bruggen. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt in februari een definitief besluit over de overdracht.

Sloop aan de Brugstraat volgende week klaar
Naar verwachting zullen de mannen van Van der Bel nog een kleine week nodig hebben om de woningen aan de Brugstraat te slopen. De moeilijkste woning langs de bestaande bebouwing werden met beleid gesloopt. Nu hebben de slopers vrij spel om de resterende woningen te slopen.

Laat meer zien
Back to top button