Lokaal nieuwsNieuws

Jaaroverzicht 2019: April

Het jaar 2019 gaat naar zijn einde. Wat is er allemaal gebeurt in het afgelopen jaar. Tot het einde van het jaar elke dag een terugblik op 2019. Deze keer de maand april.

‘Artist impression van de nieuwe blokken aan de Afsluitdijk. De komende jaren zullen er 75000 exemplaren worden verwerkt’

Renovatie Afsluitdijk begonnen
De renovatie van de Afsluitdijk is officieel begonnen. Maandagmorgen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de eerste formele handeling uitgevoerd op Kornwerderzand. Tevens is zaterdagochtend het grote hotelschip gearriveerd. Dit schip heeft honderd slaapplekken, zodat personeelsleden die te ver weg wonen van een slaapplaats zijn voorzien. Het enorme vaartuig ligt schuin tegenover het gemaal Leemans. Met inbegrip van de voorbereidende werkzaamheden die er al zijn gedaan – zoals de bouw van de tijdelijke kantoren bij Den Oever en het klaarmaken van de werkterreinen – zal het werk aan de Afsluitdijk vier jaar in beslag nemen, tot eind 2022. Als er het meest intensief wordt gewerkt, in 2020 en 2021, zullen er achthonderd mensen werkzaam zijn.


Raad van State vernietigd vergunning huisvesting arbeidsmigranten Schelphorst

De huisvesting van maximaal 40 arbeidsmigranten op industrieterrein Schelphorst is voorlopig van de baan, meldde de Wieringer Courant . De Raad van State vernietigde de vergunning die eerder door het college van Hollands Kroon was afgegeven. Enkele ondernemers van het industrieterrein zijn met succes naar de Raad van State gestapt. De Raad van State heeft een aantal problemen geconstateerd die eerst moeten worden opgelost alvorens een nieuwe vergunning afgegeven kan worden.

Foto: Aangeleverd

Wooncompagnie verlengt overeenkomst met Wonen Plus Welzijn
De Wooncompagnie heeft de samenwerkingsovereenkomst met Wonen Plus en Wonen plus Welzijn verlengt. De gedachte achter een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst is dat huurders ook in de toekomst kunnen rekenen op de juiste ondersteuning. ‘We zijn verheugd dat we ons ook in de toekomst samen kunnen blijven inzetten voor onze huurders met een zorgvraag of van 65 jaar of ouder. Samen zorgen wij ervoor dat onze huurders op het gebied van wonen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De jarenlange samenwerking met Regionale Stichting Wonen Plus en Wonen Plus Welzijn is voor ons als woningcorporatie van groot belang,’ stelt Stefan van Schaik. ‘Daar waar onze dienstverlening logischerwijs stopt, pakken de organisaties het over. We werken dan ook al jaren succesvol samen. Uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we onze huurders zo goed mogelijk van dienst zijn en welke samenwerkingspartners kunnen we daarbij betrekken?’ ‘Dankzij de hernieuwde overeenkomst is onze samenwerking met Wooncompagnie nog duidelijker geworden. Daardoor kunnen we ook in de toekomst veel voor huurders betekenen,’ aldus Peter de Wit, directeur van Wonen Plus Welzijn.


Boeren Wieringermeer maken zich zorgen over mogelijke uitbreiding Agriport
Het nieuwe gebiedsplan voor Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon kan het aantal beschikbare landbouwgrond aldaar flink terugdringen. Belangengroep LTO Noord maakt zich zorgen over de toekomst van de boeren in de regio. Het gebiedsplan voor de regio heeft een ruimte van ongeveer 7.000 voetbalvelden aangeduid als Agri++, een uitbreiding op het al bestaande datacenter Agriport. Dit gebied is nu nog landbouwgrond, maar kan in de toekomst vol komen te staan met meer datacentra en kassen.

Laat meer zien
Back to top button