BijeenkomstEr op uitLokaal nieuwsNieuws

Inloopavond Wind op zee in Hollands Kroon

WIERINGERWERF – Het doel voor Nederland is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, wat een aanzienlijke inspanning vereist. Eén van de strategieën is het opwekken van energie op zee door de bouw van windmolenparken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voert onderzoek uit naar hoe de elektriciteit of waterstof die door deze molens wordt opgewekt naar het vasteland kan worden getransporteerd. Dit onderzoek, genaamd het Programma Verbindingen aanleiding wind op zee (VAWOZ 2031-2040), richt zich op de periode tussen 2031 en 2040.

Onlangs heeft het ministerie nieuwe informatie bekendgemaakt over dit onderzoek in de vorm van een concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (cNRD). Dit document vormt een eerste stap in het onderzoek naar de uitvoering en realisatie van de verbindingen. Hierin worden de plannen van het ministerie en mogelijke alternatieven uitvoerig beschreven. Op 12 maart organiseert het ministerie een inloopavond in Hollands Kroon om belanghebbenden te informeren over deze ontwikkelingen en om vragen te beantwoorden. Dit biedt een uitgelezen kans voor geïnteresseerden om zich te laten informeren en hun vragen te stellen.

Inloopavond concept-NRD

  • Datum: 12 maart 2024;
  • Tijd: 19.00 – 21.00 uur;
  • Locatie: van der Valk Hotel Wieringerwerf, Terpstraat 49.

Wat kunt u verwachten?
Op deze avond vertelt het ministerie meer over de plannen voor de aanlanding van wind op zee. Ook kunt u uw vragen stellen.  Ook kunt u meer te weten komen over het Programma VAWOZ, raakvlakken met andere energieprojecten in de regio en de verdere procedure. Er is ook de mogelijkheid om tijdens de avond een formele reactie in te dienen.

Links voor meer informatie:

Programma VAWOZ

Participatiekalender regio Noord-Holland-programma VAWOZ 2031-2040

Laat meer zien
Back to top button