Agrarisch nieuwsIngezonden brievenLokaal nieuwsNieuws

Ingezonden brief: Gebiedsplan Wieringermeer door Pieter de Jong

WIERINGERMEER – Het is verdacht stil aan het front rond het gebiedsplan Wieringermeer, dit is meestal geen goed teken. Naar mijn informatie zijn er nog twee aanvullende stakeholder meetings geweest en wij zijn benieuwd naar het rapport van het bureau BVR. Dit rapport zal ons advies vormen naar de gemeenteraad en zal als alles volgens de planning loopt 21 januari worden gepresenteerd.

In zijn geheel vinden wij het positieve insteek om met een lange termijn visie te kijken naar de planologische invulling van onze polder. Wat wij zeker niet willen is dat het plan is geschreven om de projectontwikkelaars ruimte te geven om een groot gedeelte van de polder te bestemmen voor industrie in het Agri++ zoekgebied. Mijn bezwaren heb ik verwoord in mijn ingezonden artikel als gastschrijver in het NHD van 21 december 2019.

Ingezonden brief Pieter de Jong in de Schager Courant van 21 december 2019 – Bron: Schager Courant (Klik op de afbeelding om te vergroten)

Naast dit zoekgebied is o.a. ons weggedeelte aangewezen als “Cultuur Historische Structuur”. Wat mij als bewoner en ondernemer het meeste tegenstaat, is dat wij beknot worden in onze mogelijkheden om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen houden. Er ontstaat op deze manier planschade en het voelt als een groot onrecht als aan de andere kant van de polder grootschalige datacenters worden toegestaan. Wij voelen dat wij worden gebruikt als een planologisch doekje voor het bloeden.

De originele structuur van open poldervensters gelegen tussen originele door boomsingels omrande boerderijen, bestaat al decennia niet meer. Met het veranderde gebruik van de boerderijen zijn door schaalvergroting in de landbouw onrendabel kleine stukjes grond ingevuld als tuin of paarden wei. Deze zijn voor privacy en bescherming tegen de elementen omzoomd met prachtige boomsingels. Derhalve hebben wij soms het gevoel dat wij in een parkachtige omgeving wonen maar helaas wordt het zicht op lelijke landschapselementen zoals windmolens niet geheel weggenomen.

Foto: Pieter de Jong

Wij verzetten ons dus tegen dit gebiedsplan en bereiden ons al voor op een worst case scenario. Maar het moge duidelijk wezen dat wij nog lang niet klaar zijn met deze eenzijdige genomen beslissing. Dat is ook de reden dat ik heb besloten om ons wegvak aan te wijzen als tolweg. Fietsers zijn voorlopig vrijgesteld van heffing want wij zijn solidair met onze scholieren en willen verder de mogelijkheden om te recreëren en te genieten van onze polder niet beperken.

Automobilisten zullen echter niet worden vrijgesteld willen ze gebruik maken van deze route. Tarieven zullen afhankelijk worden van de hoogte van de geleden planschade. Insteek is om een break even point te bereiken en niet om van ons open polderlandschap een verdienmodel te maken. De testrun van 7 januari is bijzonder succesvol verlopen en van de kant van de automobilisten was alle begrip. Er was grote belangstelling naar wat onze beweegredenen waren en ik heb veel positieve reacties gekregen. We werken nog aan een meer geautomatiseerde versie met pasjes maar voorlopig voldoet deze handbediende versie naar behoren. We zullen gaan zien hoe dit gaat uitpakken.

Met vriendelijke groet,

Pieter de Jong

Laat meer zien
Back to top button