Lokaal nieuwsNieuws

Hoogbouw op locatie van De Maaier in Wieringerwerf

‘De karakteristieke ramen van De Maaier in betere tijden’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – De eigenaar van voormalig café-restaurant ‘De Maaier’ in Wieringerwerf is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een plan voor een nieuwe invulling van het perceel. ‘Er is nu een acceptabel plan waarvoor een besluit op het principeverzoek wordt gevraagd. Dat kan door in te stemmen met het advies van het Bouwberaad en daarmee onder voorwaarden in te stemmen met het ingediende plan’, staat in het principeverzoek aan het college van Hollands Kroon te lezen. Het college heeft besloten om onder voorwaarde in te stemmen met het voorliggende plan.

De meest in het oog springende afwijking van het bestemmingsplan is de bouwhoogte. Op de begane grond is ruimte voor een commerciële invulling en voor een gebouwde parkeeroplossing. Het plan zet daarnaast in op nieuwbouw van 13 appartementen verdeeld over drie verdiepingen, waarmee een gebouw met vier lagen ontstaat.

De voorwaarden die aan de instemming zijn verbonden luiden samengevat als volgt:
• De situering van het gebouw: nieuwbouw moet achter de voorgevelrooilijn van de rijwoningen aan de Professor Granpré Molièrestraat staan.
• De 4e bouwlaag ligt terug ten opzichte van de overige bouwlagen en is in uitstraling ondergeschikt aan de overige bouwlagen.
• De entree van het gebouw is gemarkeerd, maar domineert niet het gevelbeeld (mag niet uitsteken).
• Er wordt een genuanceerde baksteen in een warme kleurstelling toegepast.
• De parkeernorm voor dit plan is 1,4 auto’s per wooneenheid.

Laat meer zien
Back to top button