Lokaal nieuwsNieuws

Hofjeswonen Wieringerwerf gaat volgende fase in

WIERINGERWERF – Afgelopen week heeft iedereen die zich de afgelopen periode heeft aangemeld bij Stichting
Knarrenhof voor de gemeente Hollands Kroon een mail gekregen met het verzoek lid te worden van de recent lokaal opgerichte vereniging Knarrenhof Hofjeswoningen Hollands Kroon.

De vereniging heeft het doel een woonhofje te realiseren voor haar leden conform het concept Knarrenhof nabij het centrum van Wieringerwerf onder het mom ‘een hofje van vroeger met het gemak van heden’ . Streefdatum is 2023. Het concept van Stichting Knarrenhof is om met elkaar woonruimte te realiseren waar iedereen,  zelfstandig en met een goede prijs-kwaliteits-verhouding woont. Een comfortabel, veilig en duurzaam woonhof, met voldoende privacy en waar sociaal contact belangrijk is. Op dit moment wordt onderzocht of er een hofje op de voorheen gymzaallocatie Sternstraat / Princes Marijkestraat, mogelijk is of een groter hof waarbij de school Het Baken onderdeel van het plan kan worden.

Het aantal te bouwen woningen hangt af van het aantal geïnteresseerden, immers hoe meer woningen, des te meer grond er nodig is. Het verzoek is om voor 1 april a.s. lid te worden van de vereniging. De contributie bedraagt voor 2020 € 15,00 per jaar. Er worden nu diverse opties onderzocht, alleen laagbouw of ook een aantal appartementen. De inschrijfdatum waarop men is aangemeld bij Stichting Knarrenhof, blijft hetzelfde als voor
de vereniging. Dus, als u eind 2018 al lid was van Stichting Knarrenhof en u wordt nu lid van de vereniging dan blijft de inschrijfdatum van 2018 staan. Lid worden kan alsnog. Als men geen lid wordt gaat het bestuur ervan uit dat men niet meer geïnteresseerd is in een woning in een hof in deze gemeente. De plek op de wachtlijst van de vereniging bepaalt de volgorde van toewijzen bij elk Hof-project binnen gemeente Hollands Kroon. Het kan hierbij gaan om het project waar nu aan gewerkt wordt, of een volgend project.

De contributie is o.a. nodig voor de zakelijke lasten (bv bankkosten, KvK), de eigen bijeenkomsten en de contributie van de wooncorporatie Onz’Hof (landelijke platform voor de lokale verenigingen). Alle ingeschreven verenigingsleden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het eerste hof-project in Hollands Kroon. Het aantal leden van de vereniging bepaalt dus mede de omvang van het hof. Over enige tijd ontvangen deze leden een mail met een uitnodiging voor de eerste ledenvergadering van de vereniging Knarrenhof Hofjeswoningen Hollands Kroon.

Tot nu toe zijn rond de 90 mensen lid geworden van Stichting Knarrenhof. De praktijk wijst uit dat 2/3 deel gaande weg af valt om diverse redenen. Om verder te gaan is echter wel zekerheid nodig dat er voldoende serieus geïnteresseerden zijn. Er zal ter zijner tijd onder de leden nog een enquête met betrekking tot verdergaande wensen verspreid worden en vervolgens volgen persoonlijke gesprekken vanuit Stichting Knarrenhof.

Als de vereniging geen betaling ontvangt gaan zij er van uit dat men geen lid wil worden en niet geïnteresseerd is in een woning in een hofje in Hollands Kroon. Voor vragen kunt terecht bij; Voor Stichting Knarrenhof: info@knarrenhof.nl  Voor de vereniging: hofjeswonenhollandskroon@hotmail.com Telefonisch kan via 0227-603921 (voorzitter Edgar Nooter).

Laat meer zien
Back to top button