Lokaal nieuwsNieuws

Hoe gaat het met de herstructurering Wieringerwerf?

‘Wethouder Mark Versteeg’ – Foto: Kenneth Stamp

WIERINGERWERF – De herstructurering van Wieringerwerf is al enige tijd onderweg. Inmiddels zijn er al enkele onderdelen afgerond. Maar er lopen ook nog de nodige projecten. Vandaar dat de redactie contact heeft gezocht met wethouder Mark Versteeg om hem te vragen naar de planning en de fases van het project weer eens op een rijtje te zetten.

“Wieringerwerf is een van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon en heeft een belangrijke regionale functie. We willen ervoor zorgen dat er ook in de toekomst fijn gewoond en geleefd kan worden. Daarom worden een aantal delen van het dorp aangepakt en vernieuwd. Dat gebeurt in samenwerking met de bewoners en winkeliers in het dorp.

Dit doen we onder de naam ‘Herstructurering Wieringerwerf’. Het programma is in 2014 van start gegaan. Aan de hand van een analyse van het grote onderhoud aan de riolering en wegen is verder gekeken. Er is een integraal plan gemaakt, waarbij in samenwerking met de inwoners een visie voor Wieringerwerf is gemaakt. Een visie over wonen, winkelen, onderwijs, sport en openbare ruimte”, vertelt wethouder Mark Versteeg.

Het programma kent 4 grote onderdelen:
1. Het winkelgebied rondom de Terpstraat
2. Campus de Terp

Deze slideshow vereist JavaScript.

3. Lelypark en omgeving
4. Ontwikkeling van andere bijzondere gebouwen.
a. De kompaskerk
b. Het Knarrenhof: Dit is een hofje waar 32 levensloopbestendige woningen komen voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame senioren. De bedoeling is om het Knarrenhof te bouwen op de hoek Sternstraat /
Prinses Marijkestraat.

Elk van deze onderdelen wordt op dit moment voor de uitvoering gereed gemaakt en in de tweede helft van 2024 zijn twee van de onderdelen gereed. Dat zijn Campus de Terp voor de eerste fase (2e fase is eind 2025 klaar) en het winkelgebied. De vrijkomende scholen komen daarna aan de beurt en zoals het er nu uitziet
is in 2027 ook Lelypark en omgeving klaar.

Lelypark en omgeving
“Voor het Lelypark en de Ovingestraat heeft de gemeenteraad aan het einde van 2021 het bestemmingsplan
vastgesteld voor het bouwen van ongeveer 120 woningen. We werken voor dit gebied samen met Wooncompagnie. De eerste werkzaamheden zijn gestart met het aanpakken van het openbaar groen. Vanaf begin 2024 worden de nieuwe riolering, nutsvoorzieningen en bouwwegen aangelegd. In de tweede helft van 2024 kan de bouw van de eerste woningen beginnen.

Deze plek vormt de verbinding tussen bestaande woonwijken in Wieringerwerf. Vanuit de provinciale regelgeving is het verplicht om met woningbouw eerst binnen de dorpen de ruimte te gebruiken voordat er buiten de bestaande bebouwde kommen mag worden gebouwd. Die twee uitgangspunten leveren een mooie kans voor een goed woon- en leefklimaat op deze plek. Daarbij is 75% van de woningen sociale huur. De andere woningen zijn koop en vallen in de prijscategorie midden en duur”, aldus Wethouder Versteeg.


Het centrum van Wieringerwerf

Het centrum kenmerkt zich momenteel door kleine graafmachines die een geultje graven een kabel erin leggen en weer dicht doen. Een paar weken later wordt dat proces herhaald. Dit zorgt voor aardig wat overlast voor de winkeliers en het winkelend publiek.

“Op dit moment legt PWN de laatste hand aan het vervangen van de waterleiding uit 1935. Dat is een bewerkelijk proces dat pas opgepakt kon worden na het vervangen van de gasleiding in datzelfde gebied. Voor het opknappen van het gebied leggen we de laatste hand aan de bestekken en kan de inkoop van de aannemer voor de zomer van dit jaar plaatsvinden.

De ruimte die ontstaan is na de verhuizing van de Lidl wordt gebruikt voor nieuwbouw van winkels en woningen en een route voor de bevoorrading van de winkels. Vanuit ondernemers en inwoners is de wens gekomen om de bevoorrading van de winkels aan de Terpstraat anders in te richten. Met het aanbrengen van de nieuwe route wordt het voor de chauffeurs van de vrachtwagens en het winkelend publiek veiliger. Het is niet langer nodig om de vrachtauto’s achteruit naar de winkels te laten rijden. De werkzaamheden aan het gebied rond de winkels duurt ongeveer een jaar”, zegt Wethouder Mark Versteeg tot slot.

‘In vogelvlucht vanaf de noordwestzijde van de Terpstraat’
‘Doorkijkje vanaf de noordzijde van de Terpstraat’


Plan De Maaier
Voor de Maaier wordt de laatste hand aan de vergunning gelegd. Deze is aangevraagd voor 13 koopappartementen. Belangrijk onderdeel hierbij is de flora en fauna. De sloop van het bestaande pand wordt na de zomer verwacht. Er is een ontheffing nodig voor de vleermuizen die in het pand gevonden zijn. Als de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan is de verwachting dat in het tweede kwartaal van 2025 het project wordt afgerond.

‘Plan de Maaier met horeca op de begane grond en 13 koopappartementen daarboven’
Laat meer zien
Back to top button