Lokaal nieuwsNieuwsVerenigingsnieuws

Hengelsportvereniging Hollands Kroon kijkt en werkt aan de toekomst

WIERINGERWERF – Op 1 januari 1948 werd Hengelsportvereniging Hollands Kroon opgericht en bestaat dit jaar dus 75 jaar. Daarmee is de vereniging niet alleen één van de oudste, maar met 1024 vaste leden zeker de grootste vereniging uit de Wieringermeerpolder. Vanuit hun gebouw aan het Terppad 5, bij de voormalige ijsbaan, in Wieringerwerf worden de zaken voor de hengelsportliefhebbers geregeld.

Vorig jaar heeft de vereniging een nieuwe impuls gekregen door toetreding van een geheel nieuw bestuur. Met Ruud Schuitemaker (voorzitter) Martien Laan (secretaris/penningmeester) en Ron Vogelzang, Rory Spee en Marc Laan als algemene bestuursleden is de vereniging op bestuurlijk gebied weer klaar voor de toekomst. En dat is de eerste stap die de mannen willen zetten om de vereniging toegankelijker te maken voor hun leden.

“Rond de vereniging hing een beetje een oude sokkenimago. Dat willen we met de nieuwe weg die we zijn ingeslagen van ons afschudden. We zijn daarom begonnen om ons clubgebouw van binnen een wat gezelligere uitstraling te geven. Maar daarnaast ook aan het kijken voor allerlei andere activiteiten. Daarbij kan je denken aan wedstrijden voor de jeugd en vooral ook scholing. Wij vinden het als vereniging belangrijk dat iedereen zijn eigen tuigjes moet kunnen maken en bijvoorbeeld ook dat je weet hoe je een vis moet onthaken op een goede manier. Daarvoor ben ik ingeschreven voor de opleiding ‘vismeester’. Dan kan ik straks onze leden helpen die die vaardigheden nog niet beheersen en meer vertellen over de verschillende soorten vissen”, vertelt algemeen bestuurslid Ron Vogelzang enthousiast.

De nieuwe koers is ingezet en wordt ook duidelijk verwoord door secretaris Martien Laan: “Wij willen als nieuw bestuur graag vooruit kijken en zien kansen om met het project van de sportcampus in onze achtertuin op te trekken. We zijn inmiddels met de gemeente in gesprek hoe we ook voor onze vereniging verbeteringen kunnen realiseren. Vissen is een sport die toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dat betekend dat wij met de gemeente onderzoeken wat er mogelijk is om de beschoeiing aan te pakken en dan meteen te kijken naar een vissteiger zodat ons viswater voor iedereen toegankelijk wordt.Ook de watervoorziening is in het verleden wat provisorisch aangelegd en verdiend ook wat aandacht.

Naast de contacten met de gemeente zijn ook de contacten met het HHNK goed. Door goed samen te werken kunnen we Hollands Kroon weer een stukje mooier maken voor onze sportvissers. En onze leden zullen ook de nieuwe koers wel bemerken. We werken als bestuur hard aan een open vereniging waarbij de leden volop mee kunnen denken over de toekomst van de vereniging. Dat betekend dat we vooral veel moeten vereenvoudigen en daar zijn we enthousiast mee aan de slag gegaan.”

Laatst haalde de visvereniging op een vervelende manier het nieuws. Er was grote vissterfte in het viswater van de vereniging. “Dit kwam door een fout tijdens de werkzaamheden bij campus de Terp. We hebben hier inmiddels gesprekken over gevoerd met de gemeente. Die hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen. We kijken nu gezamenlijk naar een oplossing. Ook dat gaat gelukkig in goede harmonie”, geeft Martien aan.

Zoals alle verenigingen is ook de HSV Hollands Kroon op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “We zoeken nog wat klussers”, brengt Ron op tafel. “Meestal klussen we een paar uurtjes en gooien daarna de hengel nog even te water. Lekker gemoedelijk zoals het bij een vereniging hoort. Ook zouden we blij zijn met wat mensen die de wedstrijden willen organiseren. Want daar willen we ons in de nabije toekomst weer meer op toe gaan leggen.”

Wat het jubileum betreft, dat wordt dit jaar niet gevierd. Maar dat zal gebeuren als de Sportcampus is afgerond en ook de visplek van HSV Hollands Kroon is opgeknapt. Het clubhuis is vanaf 15 april tot 15 september iedere woensdagmiddag tussen 12.00 uur en 17.00 uur geopend voor iedereen die eens een kijkje wil komen nemen aan het Terppad en meer wil weten over de vereniging.

Mocht je enthousiast zijn geworden en de hengel weer uit de mottenballen willen halen en weer gaan vissen. Dan kan je bij Primera in Wieringerwerf een vispas krijgen voor alle wateren in Hollands Kroon en voor een groot aantal wateren in de Noordkop. Kijk voor meer informatie over de vereniging ook eens op de website www.hsv-hollandskroon.nl.

Laat meer zien
Back to top button