Lokaal nieuwsNieuwsPolitiek

Grote opkomst informatieavond vluchtelingenhuisvesting Middenmeer

'Het pand van De Oude Beurs is inmiddels deel gevallen aan de tegenstanders' - Foto: Alexander Bügel
‘Het pand van De Oude Beurs is inmiddels het decor geworden van de leuzen van de tegenstanders’ – Foto: Alexander Bügel

MIDDENMEER – Over de opkomst bij de informatieavond had men niet te klagen in de Meerbaak in Middenmeer. Beheerder Bert Zuidhof heeft heel wat kopjes koffie en thee ingeschonken voor de geïnteresseerden. De druk bezochte informatieavond waar het COA, de Gemeente Hollands Kroon en Jacob Jan Vijn desgewenst toelichting gaven op de op handen zijnde vestiging van vluchtelingen in De Oude Beurs.

Verdeeldheid
De stemming onder de aanwezigen was verdeeld. De meningen die werden verkondigd gingen van extreem rechts – alle vluchtelingen het land uit – tot het socialere standpunt dat er plaats moet zijn voor de vluchtelingen. Die laatste mening werd door de meeste mensen wel gedeeld. Echter werden er vraagtekens gezet bij het gepresenteerde plan van initiatiefnemer Jacob Jan Vijn. Het plan, wat in een heel krap hoekje werd gepresenteerd, gaf eigenlijk alleen maar inzicht in de verbouwing van De Oude Beurs.

Van de kelder tot aan de nieuw te bouwen tweede en derde verdieping alles komt vol met kamers met vier bedden en een kleine huiskamer. In totaal 30 kamers. Hierbij wijkt Vijn dus af van het vooraf aangegeven aantal van maximaal 100 bewoners. En zo schortte er volgens de bezoekers nog wel meer aan het gepresenteerde plan. Jacob Jan Vijn deed zijn uiterste best om alle kritiek van tafel te vegen of met de mantel der liefde te bedekken.

Daar waar enkele inwoners bang zijn voor excessen, zoals die in de media de laatste maanden te zien zijn geweest, had Vijn daarop een sluitend antwoord viel in de Schager Courant te lezen. ‘Ik be­grijp best dat men­sen te­gen zijn. Maar ik weet dat wij er al­les aan doen om dit te la­ten sla­gen. Er is straks dag en nacht een aan­spreek­punt en we ha­len hier de juis­te men­sen naar toe. Sta­tus­hou­ders die ge­screend zijn. We han­te­ren nor­men en waar­den en wie zich daar niet aan houdt kan te­rug naar het COA”, stelt hij. Maar na een telefoontje met Caroline van Dullemen van het COA blijkt deze opmerking van Jacob Jan Vijn geen hout te snijden. ‘Het is niet de beheerder van het pand maar het COA die bepaald welke statushouders daar zullen verblijven. Indien er zaken niet goed lopen met de bewoners zullen wij individueel met hen in gesprek gaan. Maar een directe verplaatsing naar een andere opvanglocatie zal niet snel gebeuren.’

Arbeidsmigranten
Met name de komst van arbeidsmigranten, na het verblijf van de vluchtelingen, blijkt voor de inwoners van Middenmeer een groot zorgpunt. Vijn was hier in de discussies stellig over ‘Dat is nu niet aan de orde. Het plan is nu om er vluch­te­lin­gen in op te van­gen.’, lazen wij in de Schager Courant. Echter er staat in het voorstel dat komende dinsdag aan de raad wordt voorgelegd dat er op korte termijn opvang van vluchtelingen plaats zal vinden met op de langere termijn een logiesbestemming voor arbeidsmigranten zal worden gevestigd. Hetgeen de geloofwaardigheid van Vijn opnieuw in twijfel trekt.

Statushouders
Het COA wil straks 100 statushouders plaatsen in De Oude Beurs. Een mengeling van diverse groepen. Gezinnen, alleenstaande moeders of vaders met kinderen, maar ook alleen vrouwen en mannen zonder kinderen. Zodat er een natuurlijke chemie binnen de groep zal ontstaan en men met elkaar een gemeenschap zal vormen en elkaar zal helpen.

De raad wordt door het college gevraagd aanstaande dinsdag een positieve intentie uit te spreken over de locatie van De Oude Beurs. Een positieve intentie voor de vluchtelingenopvang én tevens voor op de langere termijn het arbeidsmigrantenlogies in De Oude Beurs. Aangezien met name het arbeidsmigrantenlogies bij de inwoners weerstand oproept is dit een lastige afweging. Kan het één zonder het ander bestaan? Of knipt de raad het voorstel los van elkaar? Gezien de hiaten in de planvorming van initiatiefnemer Jacob Jan Vijn die duidelijk werden tijdens de discussies bij de informatiebijeenkomst en zijn foutieve informatie richting de inwoners van Middenmeer heeft de raad nog wel het nodige af te wegen. Zowel qua plan, qua locatie, als qua partner waar men mee in zee zal gaan.

Laat meer zien
Back to top button