Er op uitExpositiesLokaal nieuwsNieuws

Fotoclub Het Derde Oog viert 50-jarig jubileum

Foto: Leen van Nieuwenhuijzen

WIERINGERWERF – Het begon allemaal in de kelder van het voormalige gemeentehuis in Wieringerwerf. Hier werd op 25 maart 1974 fotoclub Het Derde Oog opgericht. Nu, 50 jaar later, telt de fotoclub zeventien leden en bruist van de activiteiten.

Aanleiding voor de oprichting van een fotoclub in de Wieringermeer was een fototentoonstelling die begin maart 1974 gehouden werd in de kelder van het voormalige raadhuis. Tijdens deze tentoonstelling, waar meer dan 1200 bezoekers op afkwamen, kon men zich opgeven als belangstellende voor een fotoclub. Op de slotdag hadden zo’n 40 personen zich opgegeven.            Het Derde Oog startte met 31 leden, waarvan 11 jeugdleden. In de loop der jaren daalde het ledental gestaag. In 1995 was de club op z’n kleinst, met acht leden. Daarna zette een langzame maar zekere groei in, tot rond de 20 leden. Ook tijdens corona nam het aantal clubleden af, tot 12 leden. Maar na de pandemie groeide de club weer. Het ledental schommelt al vele jaren tussen de 15 en 25.

Clubaccommodaties
Gedurende het 50-jarige bestaan is de fotoclub altijd gevestigd geweest in Wieringerwerf. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in voormalig café De Maaier, totdat er een kelderruimte kon worden gehuurd in het voormalig Domeinkantoor. De leden noemden hun clubhuis ‘Het Fotodomein’.         Vanaf 1994 kon de fotoclub terecht in een zaaltje van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk.    In augustus 1999 verhuisde de club naar voormalig multifunctioneel centrum De Dukdalf aan de Schipperskade, waar de club vaste huurder was t/m juni 2014. Door aanpassingen van de zalen en wijzigingen van de clubgrootte is de fotoclub in deze periode vier keer van zaal gewisseld.             Sinds september 2014 is de fotoclub weer terug in het gebouw van de oprichting, maar nu een paar verdiepingen hoger: ’t Atelier van de Cultuurschuur. Wieringerwerf mag dan de vestigingslocatie zijn, de clubleden komen ook uit omliggende streken, zoals Wieringen en Medemblik.

Van analoog naar digitaal
Vanaf de jaren zeventig tot nu is er veel veranderd, ook op het gebied van de fotografie. Waar de fotografen zich voorheen bezig hielden met foto- en dia-films en uren doorbrachten in de doka, kwam op zekere dag het moment waarop ook het laatste clublid overstapte naar de digitale camera. Digitale fotobewerkingsprogramma’s werden het nieuwe normaal binnen de wereld van de fotografie. De laatste jaren is er ook aandacht voor smartphone fotografie.

Bij Het Derde Oog was het lange tijd gebruikelijk om afgedrukte foto’s mee te nemen naar de clubavonden, in groot formaat, netjes afgewerkt en voorzien van een passe-partout. De foto’s werden naast elkaar tegen een wand gepresenteerd en helder belicht, zodat iedereen ze goed kon bekijken en vergelijken. Tijdens de bespreking werd elke foto afzonderlijk in een lichtbak geplaatst.  In coronatijd hield de fotoclub online clubavonden, waarbij de leden de digitaal aangeleverde beelden vooraf konden bekijken. Dit systeem van het vooraf bekijken van foto’s heeft de club na corona in stand gehouden. En het afgedrukte fotowerk tijdens de clubavonden heeft na corona plaatsgemaakt voor digitale beelden op een televisiescherm. Alleen voor exposities en sommige wedstrijden worden nog foto’s in groot formaat afgedrukt.

Exposities
In de afgelopen vijftig jaar heeft Het Derde Oog vele exposities gehouden. Enkele voorbeelden: de viering van het eerste lustrum met een fototentoonstelling in de kelder van het voormalige Raadhuis in Wieringerwerf (1979), de expositie ‘Leven en werken in de polder’ in de aula van Wiringherlant (2001), de expositie ‘Wieringen’ in de Hippolytuskerk (2004), de expositie ‘Straatfotografie’ in het voormalig cultureel centrum in Slootdorp (2012), de expositie ‘Medemblik’ in Kasteel Radboud (2013), de 40-jarige jubileumexpositie ‘Op en rond het IJsselmeer’ in de centrale hal van de Cultuurschuur (2014) en de expositie ‘Verbinding’ in de Cultuurschuur, in samenwerking met Fotocollectief De Sluiter en Kunstkring MEERKunst (Kerstvakantie 2022-2023).

Bijzonder was de expositie tijdens de open dag van de zweefvliegclub Den Helder, destijds gevestigd aan de Ulkeweg in Slootdorp. Deze expositie met als thema ‘Luchtvaart’ moest in één dag worden opgebouwd en afgebroken in de hangaar, terwijl de zweeftoestellen gedurende die dag buiten stonden opgesteld. Vanwege ongunstige weersomstandigheden werden de open dag en daarmee ook de foto-expositie met een jaar uitgesteld (2012). De afgelopen jaren heeft Het Derde Oog jaarlijks vrij werk van de leden geëxposeerd in de Theaterzaal van de Cultuurschuur. Daarnaast hangt er fotowerk van de clubleden aan de wanden van het Medisch Centrum Wieringermeer. Deze foto’s worden jaarlijks omgewisseld.

Activiteiten
Het clubseizoen van Het Derde Oog loopt van september tot en met mei of juni. De leden komen eens per drie weken op maandagavond bij elkaar in ’t Atelier in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Het bespreken van de digitaal aangeleverde beelden voor een specifiek thema of een vrij onderwerp krijgt veel aandacht binnen de club. De clubavonden zijn niet alleen leerzaam, maar ook gezellig. Tussendoor zijn er facultatieve avonden, zoals een doe-avond of een avond met een clubuitwisseling of workshop. Zo konden belangstellende leden begin februari meedoen aan een avond ‘light painting’ bij de Ruïnekerk in Oude Niedorp. Jaarlijks is er een clubuitje, maar ook tussendoor gaan leden samen op pad, bijvoorbeeld op jacht naar het noorderlicht. Tijdens de slotavond vraagt de fotoclub een extern jurylid om het fotowerk van de leden te bespreken en beoordelen. Ook kunnen leden binnen de club een basiscursus fotografie volgen.

Fotoclub Het Derde Oog is aangesloten bij het Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie, kortweg de Fotobond. Via de Koninklijke Fotobond en de afdeling Noord-Holland Noord van de Fotobond kunnen clubleden meedoen aan allerlei activiteiten, zoals wedstrijden, cursussen en mentoraten.

Jubileumweekend
Het 50-jarig jubileum viert fotoclub Het Derde Oog in het weekend van 20 en 21 april. Op zowel zaterdag- als zondagmiddag is er van 13:30-17:00 uur een expositie van vrij werk te zien in de Theaterzaal van de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Daarnaast zijn er zaterdagmiddag twee lezingen in het Filmhuis van de Cultuurschuur. Om 14:00 uur start de lezing van Marijke van Loon. Zij is opgeleid in de beeldende kunst en maakt vanuit deze achtergrond haar foto’s. Om 16:00 uur verzorgt Ronald Peeters een lezing over kunstzinnige natuurfotografie. In verband met het beperkt aantal plaatsen in het Filmhuis is aanmelding voor de lezingen noodzakelijk. Dit kan via info@fotoclubhetderdeoog.nl. Geef hierbij duidelijk aan of u naar de lezing van Marijke van Loon of Ronald Peeters wilt, of naar beide lezingen. Voor zondagmiddag heeft de club diverse workshops in de planning staan en geeft Alexander van Bakel een doorlopende presentatie van zijn werk. Voor meer informatie en het actuele programma, zie de website: www.fotoclubhetderdeoog.nl. Het 50-jarig jubileumweekend is mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Fotobond, de Rabobank Kop van Noord-Holland en Bakkerij Slijkerman. De expositie en alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Laat meer zien
Back to top button