Er op uitExcursieLokaal nieuwsNatuurNieuws

Excursie Dijkgatsweide op zaterdag 10 juni met natuurvereniging Wierhaven

WIERINGERMEER – Deze zaterdagmorgen staat de deelnemers aan de excursie een prachtige wandeling te wachten met kans op heel veel soorten vogels. We lopen eerst een stukje door het bos waar we meerdere zangvogels kunnen horen zoals Fitis, Tjiftjaf, Boomkruiper,  Grote Bonte Specht of zelfs een Appelvink. Na een korte wandeling door het bos komen we uit op de Dijkgatsweide. Daar broeden de Grasmus en meer soorten van het struweel.

De Dijkgatsweide is een nat natuurgebied tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos, waar men allerlei moeras- en rietvogels kunnen aantreffen. Wat te denken van de Rietgors, Blauwborst, Rietzanger, Waterral, Kleine karekiet, Bosrietzanger en Sprinkhaanzanger of, wie weet… de Snor? En in de lucht de zwaluwen die boven de weide en het water op zoek zijn naar insecten om hun jongen te voeren. En natuurlijk is er altijd kans op een roofvogel: een Torenvalk die biddend speurt naar een prooi, een Buizerd of een Bruine Kiekendief. En dan kan men in de plassen tussen het riet ook nog steltlopers, eenden en ganzen naar voedsel zien zoeken.

Otto de Vries, de excursieleider, zal de deelnemers ongetwijfeld ook wijzen op vlinders en planten die we tegenkomen. Hij kent het gebied als geen ander. Met het nodige geluk hebben ziet men zelfs een Ree passeren.
Kortom, het is een zeer gevarieerde wandeling door bos en langs moeras wat de kans op veel mooie soorten groot maakt.

De start is om 7.30 uur aan de Sluitgatweg, waar het betonnen fietspad door het bos deze weg kruist. Hier kunt u uw auto of fiets in de berm parkeren. Naar verwachting zal men rond 10.00 uur weer terug te zijn op deze locatie.
De kosten voor de excursie bedragen € 2,00. Deelname voor leden van Natuurvereniging Wierhaven en kinderen tot 18 is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met donderdag 8 juni per e-mail aanmelden bij educatie@wierhaven.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft. Maximaal 15 deelnemers.

Laat meer zien
Back to top button