Lokaal nieuwsNatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Groene specht’ (222)

Het is altijd weer fijn als mensen reageren op dit stukje. Waarnemingen uit de omgeving zijn zeer belangrijk om de biodiversiteit in ons dorp te kennen en bij te houden. De waarneming van een Groene Specht in een tuin in de Kamille werd met veel enthousiasme verteld. Een foto volgde en daarop was ook een Gaai te zien. Groene Spechten komen in ons gebied wel voor, zij het in kleine aantallen. In het DWOW-bosje in Wieringerwerf wordt de soort al een groot aantal jaren gezien en zelfs broeden is geconstateerd.

Als u naar de serie ‘Midsummer Murders’ kijkt dan kunt u geluiden van diverse vogelsoorten horen. Daaronder Steenuil, Fitis, Vink en ook de lachende roep van de Groene Specht is te herkennen: ‘Klu-Klu-Klu-Klu’. Dat er aan de Kamille een rode-mieren-hoop te vinden is, denk ik niet, maar in de duinen bij Schoorl zag ik deze specht wel met het opeten van deze mieren. Mieren hoen tot hun voedsel. Trouwens ik herinner mij ook aan de Wieringerrandweg dat daar Rode Mieren zaten en dat er een Groene Specht daarvan aan het snoepen was. Dat is al weer heel wat jaren geleden. Ook over de Schagerweg (het noordelijke deel)  zag ik er enkele keren één vliegen. Deze spechtensoort is speciaal gebouwd op het zoeken van mieren. Ze hebben een lange tong. Hun speeksel is kleverig en zo houden ze de mieren bij hun bek.

In de Wieringermeer komt ook de Grote Bonte Specht voor en wel vaker dan de Groene Specht. Af en toe is er een melding van een Kleine Bonte Specht uit het Sluitgatbos. Deze laatste is meer als broedvogel in het oosten en zuiden van ons land te vinden. De foto is gemaakt door de heer Dick Oosterhaven uit de Kamille in Middenmeer.

Foto: Dick Oosterhaven

 

 

Laat meer zien
Back to top button