Kerkelijk nieuwsLokaal nieuwsNieuws

Eén oecumenische dienst in de Wieringermeer

WIERINGERMEER – In januari vindt wereldwijd weer de week van Gebed voor de Eenheid plaats. Zondag 28 januari 2024 wordt er in de Wieringermeer om 10.00 uur één oecumenische dienst gehouden in de Ontmoetingskerk aan de prof. ter Veenweg te Middenmeer. Deze bijeenkomst vervangt alle vieringen van de R.K. en P.K.N. kerken in de Wieringermeer.

Hoewel christenen eenzelfde geloof belijden, heerst er onderling nog een grote verdeeldheid. Om deze scheiding tussen de gelovigen met verschillende tradities te verminderen, komt men in deze week overal ter wereld samen rond gebed en zang. Ieder jaar wordt een ander land uitgenodigd om het thema samen te stellen en teksten aan te dragen. Dit jaar is de opzet voorbereid door een oecumenisch team van Christenen uit Burkina Faso.

Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in dit West-Afrikaanse land was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. Toch werd het een vruchtbaar project waarin men koos voor het thema “Heb God lief en je naaste als jezelf”, ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan.

De Raad van Kerken in de Wieringermeer heeft aan de hand van het aangeleverde materiaal deze gezamenlijke viering voorbereid. Pastoor Maciej en Dominee Inge Eckhardt zullen voorgaan en muzikale medewerking verlenen organist Jenny Verwoerd en jongerenkoor “Arrival” o.l.v. Jenneke Oomen.

De speciale collecte is bestemd voor een bouwproject in Oeganda waar komend jaar een groep jongeren vanuit de Wieringermeer naar toe zal gaan om daadwerkelijk aan mee te werken.  De oecumenische dienst in Middenmeer begint zondag 28 januari 2024 om 10.00 uur. Iedereen die zich betrokken voelt is hierbij van harte uitgenodigd. Voor vervoer kan men zich tot de eigen kerkgemeenschap wenden.

Na afloop is er naast de kerkzaal in de Meerbaak, onder het genot van koffie, thee en limonade, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Laat meer zien
Back to top button