Lokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Dreiging nieuwe rechtszaak voor Hollands Kroon inzake WMO

Johan Paul de Groot
Johan Paul de Groot

HOLLANDS KROON – In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit 2015 staat dat cliënten die van huishoudelijke hulp gebruik maken, keuzevrijheid hebben wie ze daarvoor willen inschakelen. Of de gemeente deze partij wel of niet heeft gecontracteerd is daarbij niet relevant; in het uiterste geval dient de gemeente een persoonsgebonden budget toe te kennen.

Dat betekent dat het twijfelachtig is of de uitbesteding van alle gemeentelijke zorgtaken aan Incluzio wel rechtmatig is, want valt er dan nog iets te kiezen voor de cliënt? Reden voor de ChristenUnie Hollands Kroon om opheldering van het college te vragen.

Er zijn inmiddels vier schriftelijke vragen bij het college ingediend:

    • 1. Is het college van mening dat de aanbesteding en de gunning aan Incluzio rechtmatig zijn?
    • 2. Deelt het college onze opvatting dat –met inachtneming van de wet- de keuzevrijheid onvoldoende gewaarborgd kan worden bij het gunnen aan één partij?
    • 3. Kan het college garanderen dat eventueel juridische procedures tegen de gemeente Hollands Kroon op voorhand kansloos zijn?
    • 4. Zo niet; welke risico’s loopt de gemeente Hollands Kroon? Graag een reactie op de risico’s voor de continuïteit van de zorg en de financiële risico’s.

De gerezen twijfel heeft te maken met artikel 2.1.2 lid 4 c uit de WMO 2015. Het artikel is hieronder te lezen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Artikel 2.1.2

Laat meer zien
Back to top button