GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Denk mee over de toekomst van ons landelijk gebied

HOLLANDS KROON – Tot en met 26 mei kunnen alle inwoners van Noord-Holland hun mening geven over de toekomst van het landelijk gebied. Hollands Kroon heeft nogal wat platteland (landelijk gebied). Daarom is het heel belangrijk dat u uw mening geeft! De provincie Noord-Holland heeft de website raadpleginglandelijkgebied.nl daarvoor online gezet. De resultaten hiervan worden gebruikt bij het maken van Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Mogelijkheden voor ontwikkeling
Er komt een heleboel af op het landelijk gebied. Daar moeten de provincie, de gemeenten en de inwoners mee aan de slag. Samen zorgen voor een goede toekomst van ons gebied. Denk hierbij aan het omgaan met klimaatverandering en het opwekken en verplaatsen van energie. Maar ook aan het zout in de bodem, de natuur, het milieu en het zorgen voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. Zaken die invloed hebben op de landbouw, ons landschap en de leefbaarheid en voorzieningen in de kernen. Hoe gaan we daarmee om? Wat vindt u daarbij belangrijk? De provincie vraagt inwoners om mee te denken.

“Wij vinden het erg belangrijk dat mensen aan de provincie kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden voor het platteland in Noord-Holland. Daarbij gaat het om:
– wonen;
– werken;
– recreëren;
– duurzame energie-opwekking;
– natuur en milieu.

We hopen dat onze inwoners deze kans pakken.”, aldus het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon.

Punten verdelen
Op de website kunt u zelf aan de slag. Op een eenvoudige manier maakt u keuzes over de invulling van het landelijk gebied. Daarbij worden de gevolgen van uw keuzes zichtbaar en kunt u een advies geven met onderbouwing.

In het eerste gedeelte geeft u aan waarmee en hoe hard de provincie met onderdelen aan de slag moet. Daar zijn tien opties, zoals de kwaliteit van natuur, recreatie en de uitstoot van schadelijke stoffen. Het tweede onderdeel gaat over hoe het landelijk gebied er in de toekomst uit zou moeten zien. Bij kenmerkende onderdelen in het landelijk gebied geeft u aan wat u belangrijk vindt. Vragen gaan bijvoorbeeld over ruimte voor bollenteelt, ruimte voor water en recreatiemogelijkheden.

Hoe en waar?
Iedereen in Noord-Holland mag meedoen. Het gaat over de toekomst van iedereen. Alle meningen worden meegenomen in het maken van het PPLG. Dit programma maakt aan het Rijk duidelijk wat er allemaal moet en kan gebeuren in het landelijk gebied van Noord-Holland. Het meedoen aan de raadpleging, zoals het officieel heet, duurt ongeveer 20 minuten. De raadpleging is in te vullen op raadpleginglandelijkgebied.nl. Meedoen kan tot en met 26 mei.

Laat meer zien
Back to top button