Agrarisch nieuwsLokaal nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Coöperatie Breedband Hollands Kroon stopt

HOLLANDS KROON – “Onze missie – glasvezel in het buitengebied van Hollands Kroon – is volbracht. Onze regierol en inzet als belangenbehartiger van de 1760 ingeschrevenen is niet meer nodig. De Coöperatie wordt opgeheven”.

De corona crisis heeft extra bevestigd dat een goede internetverbinding cruciaal is: kinderen die vanuit huis online lessen moeten volgen en vergaderingen en andere bijeenkomsten die steeds vaker digitaal plaatsvinden. De initiatiefnemers van Coöperatie Breedband Hollands Kroon zagen in 2014 al dat internet een levensbehoefte zou worden en dat het kopernetwerk in het buitengebied die ontwikkelingen niet aan kon. Na onderzoek bleek de aanleg in Hollands Kroon extreem duur door de grote afstanden en vele watergangen. Ook bleek dat buitengebieden door telecombedrijven werden achtergesteld terwijl die bedrijven tegelijkertijd die aanleg claimden zonder toezegging van wanneer.

Toen de Coöperatie met Kabeltex en met veel professionele hulp vanuit de Provincie het toch voor elkaar kreeg om de aanleg te starten (zie foto start aanleg 16 januari 2019) barstten tegenwerkingen los met gerechtelijke procedures tot aan de Raad van State en berispingen van ACM aan grote telecombedrijven. Gelukkig is er wel consensus ontstaan tussen Delta Rijssen en Kabeltex en daarom is het buitengebied in tweeën gedeeld. Ook met Digitale Stad is een positieve band ontstaan.

Nu, bijna 10 jaar na oprichting, heeft nagenoeg het hele buitengebied van Hollands Kroon de beschikking over een snelle internet verbinding via glasvezel. Dat de aanleg daarvan dus niet zonder slag en stoot is gegaan beaamt de directie van de Coöperatie Corry de Lange en Coen Knook. Zij zouden hier een dik boek over kunnen schrijven. Uiteindelijk telt het resultaat en worden de laatste adressen in het omvangrijke buitengebied voor het eind van dit jaar aangesloten op het glasvezel netwerk van Digitale Stad of van Kabeltex en kan iedereen die dat wil daarover beschikken.

De missie van de Coöperatie is geslaagd. De directie spreekt alle waardering en dank uit naar de initiatiefnemers en de vele vrijwilligers die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan de realisatie van dit project. Ook de support van de Provincie en Gemeente mag niet onvermeld blijven. Medio november houdt de directie en de ledenraad van de Coöperatie haar allerlaatste vergadering, de website blijft nog een paar maanden in de lucht met vermelding van contactgegevens van Digitale Stad en Kabeltex en uiteraard blijven Corry de Lange en Coen Knook benaderbaar voor vragen.

Laat meer zien
Back to top button