GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Concept omgevingsvisie gereed

´Er is gekozen voor een thematische aannpak binnen de omgevingsvisie.´
´Er is gekozen voor een thematische aannpak binnen de omgevingsvisie.´

HOLLANDS KROON – Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen samen met inwoners, instellingen en bedrijven. De omgevingsvisie is in te zien via.:omgevingsvisie.hollandskroon.nl.


Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands Kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot 2030. Het betreft naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen inhet beleid voor de fysieke omgeving om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang. Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema’s zoals Algemeen, Leven, Ondernemen, Groen, Toerisme & Recreatie en Water inhoudelijk met elkaar verbonden.

Reageren op de omgevingsvisie
Uw reactie kunt u sturen naar toekomst@hollandskroon.nl of schriftelijk naar de gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA in  Anna Paulowna t.a.v. de gemeenteraad Hollands Kroon. Graag onder vermelding van het onderwerp ′Omgevingsvisie‘. Als u hulp nodig heeft bij het maken van een inspraakreactie kunt u via toekomst@hollandskroon.nl een afspraak maken. U kunt het product inzien en reageren tot 20 juni 2016.

Laat meer zien
Back to top button