Lokaal nieuwsNieuws

College Hollands Kroon beëindigt lopende procedures datacenters Luna en Cyrus One

MIDDENMEER – In een brief aan de Agriport A7 beëindigd het college van Hollands Kroon de nog lopende processen rond de datacenterlocaties Luna en Cyrus One. Het college schrijft het volgende:

“Voor de locaties Luna en Cyrus One zijn in 2019 op verzoek van Agriport A7 BV ruimtelijke procedures gestart om de huidige bestemming te wijzigen en de vestiging van datacenters mogelijk te maken. Er zijn voor deze twee locaties, respectievelijk de “derde- en vierde partiële herziening” van het bestemmingsplan “Agriport A7 grootschalige glastuinbouw” concept ontwikkelovereenkomsten opgesteld, maar deze zijn niet getekend door zowel de gemeente als Agriport A7 BV. Deze locaties zijn daarom op kaartjes, memo’s en informatie op onze website aangeduid als “ontwikkelgebied glastuinbouw en datacenters”.

Locatie Cyrus one
Er is een concept bestemmingsplan ingediend. Dat plan is ambtelijk nagekeken en er is feedback op gegeven. Ook is er op 24 juli 2019 een vormvrije mer beoordelingsbesluit genomen. Daarnaast heeft de gemeente op 30 september 2019 het wettelijk vooroverleg gevoerd (artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening). Hierbij is Gemeente Medemblik, Gemeente Opmeer, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, TenneT en Liander gevraagd om een reactie op de plannen te geven. Er is wel een conceptovereenkomst maar er zijn geen getekende overeenkomsten.

Locatie Luna
Er is een concept bestemmingsplan ingediend. Dat plan hebben is ambtelijk nagekeken en er is feedback op gegeven. Ook is er op 16 juli 2019 een vormvrije mer beoordelingsbesluit genomen. Daarnaast heeft de gemeente op 26 juli 2019 het wettelijk vooroverleg gevoerd (artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening). Hierbij zijn de gemeente Medemblik, gemeente Opmeer, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, TenneT en Liander gevraagd om een reactie op de plannen te geven. Er is wel een conceptovereenkomst maar er zijn geen getekende overeenkomsten.

Beëindiging lopende initiatieven
Daarna zijn de beide procedures sinds 2020 feitelijk stil komen te liggen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er een nieuw college van B&W geïnstalleerd. De afgelopen jaren zijn er in relatief korte tijd veel grootschalige ontwikkelingen geweest in de Wieringermeer, waarbij onvoldoende ruimte was voor participatie en maatschappelijk debat over de effecten op het landschap en het woon- en leefklimaat. Om die reden vinden wij het niet wenselijk om de in 2019 gestarte procedures voor bovenstaande locaties nu verder te brengen. Bovendien zijn de onderzoeken niet meer actueel. Aangezien er geen overeenkomsten zijn gesloten, zijn er tussen u de gemeente over en weer geen harde verplichtingen ten aanzien van deze twee bestemmingsplan wijzigingen. Toch vinden wij het belangrijk om dit netjes af te hechten en de status met deze brief te bevestigen. Wij beschouwen deze twee locaties niet langer als “lopend initiatief” en wij zullen de stukken archiveren.”

Daarmee zet het college van Hollands Kroon een streep onder de lopende initiatieven uit de vorige bestuursperiode.

Laat meer zien
Back to top button