Lokaal nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Cees Meeldijk: De lokale kandidaat in Europa

HIPPOLYTUSHOEF – Morgen staan de verkiezingen voor het Europees Parlement centraal. Veelal is dit een ver van je bed-show omdat de kandidaten voor de verkiezingen geen lokale binding hebben. Dat is dit keer anders. Cees Meeldijk geeft de Europese verkiezingen een lokaal tintje. Tijd voor een interview met Cees.

Op donderdag 6 juni staat Cees Meeldijk uit Hippolytushoef op plek 7 van de kandidatenlijst van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Europese verkiezingen. Hij hoopt op voldoende voorkeursstemmen om een zetel te bemachtigen in het Europees Parlement. Met posters die zijn gezicht door de hele regio tonen, maakt Meeldijk duidelijk dat hij dé lokale kandidaat is. Met een sterke binding met de polder en een achtergrond als visserman en raadslid in Hollands Kroon, zet Meeldijk zich in voor de belangen van de regio in Europa. Zijn kandidatuur draait niet om persoonlijke ambities, maar om de boodschap en de stem van de burgers van het platteland, die zich vaak buitengesloten voelen door de politiek die vooral gericht lijkt op de Randstad.

Meeldijk, die naar school ging in de polder, begrijpt als geen ander de noden en wensen van de lokale gemeenschap. Hij heeft ervaring opgedaan in de gemeenteraad van Hollands Kroon en heeft zich daar sterk gemaakt voor de Wieringermeer. Zijn politieke visie strekt dan ook verder dan alleen economische motieven waar de afgelopen periodes in Hollands Kroon de focus op heeft gelegen. Hij kijkt ook naar wat een gemeenschap nodig heeft om te floreren. Dit omvat onder andere woningbouw in landelijke gebieden om de leefbaarheid te stimuleren en de lokale cultuur te bevorderen.

Meeldijk heeft zich in zijn rol als raadslid van Hollands Kroon al eerder uitgesproken tegen het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. “Een standpunt dat ook in lijn is met de idealen van de BBB. Ik pleit voor het benutten van daken voor zonne-energie en zie geen mogelijkheden voor zonnepanelen op het IJsselmeer. Een dergelijk plan kan een negatieve impact hebben op onze belangrijkste zoetwatervoorziening in Nederland. Daarnaast zijn er ook nadelige gevolgen te verwachten voor de natuurlijke omgeving, zoals de kweldruk en een toename van de ganzenpopulatie.” aldus Cees. Daarnaast was hij ook destijds betrokken bij de strijd tegen de komst van datacenters in landbouwgebieden, omdat deze de vruchtbare grond onnodig belasten en de lokale infrastructuur kunnen overbelasten.

“Ik wil me sterk maken voor de landbouw in Europa. Wij pleiten voor een herwaardering van de landbouwsector die in Nederland en Europa de hoogste productiviteit met de laagste ecologische impact weet te behalen. Persoonlijk ben ik van mening dat verstandige ruimtelijke ordening ervoor kan zorgen dat landbouw en natuur goed samengaan. Ik wil me inzetten voor een Food 2050-strategie, waarbij vruchtbare en hoogproductieve agrarische gebieden worden beschermd en erkend als strategisch voedselproductie-areaal. Dit moet niet alleen de voedselzekerheid waarborgen, maar ook de agrarische keten zekerheid en duidelijkheid bieden. De BBB wil de regeldruk vanuit Brussel verminderen en pleit voor een betrouwbaar en realistisch landbouw- en natuurbeleid dat beter aansluit op de praktijk. Dit betekent dat boeren en tuinders de ruimte moeten krijgen om te innoveren en duurzaam te produceren, zonder dat hen onnodige beperkingen worden opgelegd. Meeldijk ondersteunt deze visie volledig en wil ervoor zorgen dat Europese wet- en regelgeving meer ruimte laat voor de eigen inbreng en kennis van lokale gemeenschappen.” licht Cees zijn missie toe.

Laat meer zien
Back to top button