Lokaal nieuwsNatuurNieuws

Boomveiligheidscontrole in het Robbenoord- en Dijkgatbos

WIERINGERMEER – De afgelopen twee maanden heeft Staatsbosbeheer een boomveiligheidscontrole uitgevoerd langs de wegen en paden. Bomen waarvan het vermoeden bestaat dat ze de komende jaren kunnen afbreken of omvallen, en dus onveilig worden, zijn hierbij gemarkeerd met een oranje kruis. Deze bomen zullen dit jaar verwijderd worden om zo de wegen en paden in en rondom het bos zo veilig mogelijk te houden. De onveilige bomen waarin ook holtes zitten hebben naast een oranje kruis ook een blauwe stip gekregen.

Foto: Aangeleverd

De komende weken zullen de bomen waarvan Staatsbosbeheer vermoedt dat ze op korte termijn af kunnen breken of omvallen weggehaald worden. Deze werkzaamheden vinden plaats totdat het broedseizoen start op 15 maart. In september worden vervolgens overige bomen weggehaald. Tijdens deze het werk zullen, waar dat nodig is, wandel- en/of fietsroutes tijdelijk omgeleid worden om onveilige situaties te voorkomen. Dit zal vooral gelden voor de werkzaamheden na de zomervakantie.

Oranje kruizen, blauwe stippen en andere markeringen
Naast oranje kruizen zijn er in het bos ook andere markeringen op bomen te zien. Hier en daar staan bomen met een blauwe stip in het oranje kruis. Die bomen die tijdens de boomveiligheidscontrole een blauwe stip hebben gekregen, moeten nader onderzocht worden. Daar zouden bijvoorbeeld vleermuizen, spechten of boommarters gebruik van kunnen maken. Deze holtes worden door een ecoloog bekeken met een camera, zodat duidelijk te zien is of ze in gebruik zijn, zonder te veel te verstoren.

Sporen gevonden
Als er sporen gevonden worden, die een aanwijzing geven dat deze holte recent gebruikt is of nog gebruikt wordt (haren, krabsporen, uitwerpselen en soms zelfs levende dieren), dan behouden deze bomen hun blauwe stip. De boswachters zoeken dan samen met een ecoloog naar een goede oplossing. Het gaat er dan om dat de populaties spechten, boommarters en vleermuizen niet geschaad worden. Dit betekent dat als er genoeg alternatieven verblijfplaatsen voor de dieren zijn, de boom weg kan worden gehaald. Als dit niet het geval is, worden er andere maatregelen genomen, zoals het ‘maken’ van een kunstmatige nestgelegenheid. Dit wordt afgestemd af met de omgevingsdienst.

Oorzaak dode bomen
Een deel van de bomen die Staatsbosbeheer gaat verwijderen is dood gegaan aan de concurrentiestrijd met zijn soortgenoten. Leeftijd, terrein en klimaatomstandigheden spelen hierbij een rol. Een ander deel van de bomen zijn zieke essen. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door het vals essenvlieskelkje, beter bekend als de essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De schimmel tast eerst de bladeren en takken aan. Door daar de vaten te verstoppen, worden geen water en voedingsstoffen meer aangevoerd en verdroogt de boomkroon als het ware. Op termijn verspreidt de schimmel zich echter door heel de boom, die daardoor erg verzwakt en gevoelig wordt voor andere parasieten en plagen. Uiteindelijk gaan de meeste bomen dood.

Dood hout leeft
De dode en zieke bomen die Staatsbosbeheer gaat verwijderen staan allemaal langs wegen en paden. Bomen die dieper in het bos staan en geen gevaar opleveren mogen vaak blijven staan. Ongeveer veertig procent van alle bosdieren is namelijk afhankelijk van dood hout. Dat is een van de redenen waarom de natuurbeheerder na een storm omgewaaide bomen die niet over wegen en paden liggen zoveel mogelijk laat liggen. Soms leven omgewaaide bomen verder, ook dan zorgen ze voor meer natuurwaarde in het bos. Het bos krijgt zo meer structuur en er valt plaatselijk meer licht op de grond, waardoor jonge bomen kunnen ontkiemen of beter kunnen groeien.

Laat meer zien
Back to top button